[NUUG kart] Skogsbilveier

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Fri Jun 18 07:03:50 CEST 2010


On 06/17/2010 08:33 PM, Bjørn Kvisli wrote:
> Jeg ser på viskart.no at en go del veier her i Røyken betegnes som
> skogsbilveier (de er grønne på viskart.no).  Bør disse uansett merkes med
> highway=service? Slett ikke alle disse "skogsbilveiene" som går igjennom
> skogen.
>    
Nå har ikke OSM en egen skogsbilvei-tag.

Slik jeg forstår ordet skogsbilvei, så er det en offentlig bilvei som 
tilfeldigvis går igjennom skogen. Veien har som oftes grus og delt 
kjørebane. Disse er highway=unclassified eller tertieray med tilhørende 
tagger (som antall felter, fast eller løs dekke, har/har ikke møteplasser).

Private veier (veldig godt planerte traktorveier) i skogen er 
highway=service eller highway=track;tracktype=type1*). Jevnfør 
diskusjonen tidligere hvor jeg følge at vi ikke kom til noe endelig 
konklusjon...

På OSMs wiki står det som eksempel som veier i skogen, campingplasser og 
industriområde som eksempel for  service. Det er da tenkt på veier i 
skogen, for å komme seg rundt i skogen. Og ikke dårlige grusveier veier 
som f.eks. går fra
Mandalen til Setesdalen. At de veiene har en dårlige kvalitet enn noen 
veier på enkelte campingplasser er en annen sak... og det finnes det 
tagger for å uttrykke.

*)Skriver e-posten offline, har derfor ikke sjekket tag-en er helt riktig.

-- 
Michael Eric Menk
Linkedin: http://no.linkedin.com/in/mikemenkMore information about the kart mailing list