[NUUG kart] Skogsbilveier

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Fri Jun 18 11:49:40 CEST 2010


Michael Eric Menk wrote on 18.06.2010 07:03:50:

> 
> Slik jeg forstår ordet skogsbilvei, så er det en offentlig bilvei som 
> tilfeldigvis går igjennom skogen. Veien har som oftes grus og delt 
> kjørebane. Disse er highway=unclassified eller tertieray med tilhørende 
> tagger (som antall felter, fast eller løs dekke, har/har ikke 
møteplasser).
> 
> Private veier (veldig godt planerte traktorveier) i skogen er 
> highway=service eller highway=track;tracktype=type1*). Jevnfør 
> diskusjonen tidligere hvor jeg følge at vi ikke kom til noe endelig 
> konklusjon...
> 

På fjellet er det mange private grusveier, men til offentlig bruk.  De har 
jeg også stort sett tagget som unclassified, som jo er taggen for bilvei 
av laveste standard.  Standarden på disse veiene er veldig lik mange 
skogsbilveier.  De fleste er forøvrig belagt med bompengeavgift.  Noen av 
"hovedårene" har jeg brukt tertiary på.

-Sverre


More information about the kart mailing list