[NUUG kart] Skogsbilveier

Christian Thoresen christian.2res1 at tele2.no
Thu Jun 24 02:41:07 CEST 2010


Michael Eric Menk skrev:
> On 06/17/2010 08:33 PM, Bjørn Kvisli wrote:
>   
>> Jeg ser på viskart.no at en go del veier her i Røyken betegnes som
>> skogsbilveier (de er grønne på viskart.no).  Bør disse uansett merkes med
>> highway=service? Slett ikke alle disse "skogsbilveiene" som går igjennom
>> skogen.
>>    
>>     
> Nå har ikke OSM en egen skogsbilvei-tag.
>
> Slik jeg forstår ordet skogsbilvei, så er det en offentlig bilvei som 
> tilfeldigvis går igjennom skogen. Veien har som oftes grus og delt 
> kjørebane. Disse er highway=unclassified eller tertieray med tilhørende 
> tagger (som antall felter, fast eller løs dekke, har/har ikke møteplasser).
>   
Hva som er skogsbilvei er vel et definisjonsspørsmål. Hos Google er 
første treff et dokument hos statens kartverk som omhandler definisjoner 
brukt i Vbase. Der står det følgende:
    "Skogsbilvei i Vbase er private veier som det er _søkt tilskudd 
til_, fra Landbruksdepartementet via FMLA (fylkesmannens 
landbruksavdeling)."

Denne definisjonen kan forklare hvorfor det er mange skogsbilveier som 
ikke er i skogen. Et raskt søk på lovdata ga ingen formell definisjon på 
hva en skogsbilvei er der, men ordet er brukt minst to ganger, den ene 
på nynorsk. På nn.wikipedia.org er "Skogsbilveg" definert som en vei for 
uthenting av tømmer. Ellers satt artiklen om "Skogsveg" meg på sporet av 
en side med landbruksdepartementets klassifiseringer av veier: 
http://www.skogkurs.no/vegnormaler/index.html. Der blir det nevnt at 
vegklasse 2 brukes på skogsbilveier. Det kunne kanskje være av interesse 
å innføre en særnorsk tag for denne klassifiseringen, eventuelt en klart 
definert mapping mellom denne klassifiseringen og kombinasjoner av OSM 
tagger.

- Christian Thoresen
More information about the kart mailing list