[NUUG kart] Høyfjellshotell, fjellstuer og turisthytter

Christian Thoresen christian.2res1 at tele2.no
Thu Jun 24 01:57:59 CEST 2010


Gustav Foseid skrev:
> 2010/6/23 Wolfgang Leister <wolfgang.leister at nr.no 
> <mailto:wolfgang.leister at nr.no>>
>
>     Høyfjellshoteller (og betjente/selvbetjente) hytter er
>     knutepunkter på fjellet, og har dermed en annen status enn vanlige
>     hoteller.
>
>
> Men de er fortsatt hoteller og noe helt annet enn ei ubetjent hytte. 
> Hoteller har en veletablert tag, tourism=hotel, helt uavhengig av om 
> DnT-medlemmer får rabatt der.
>
>  - Gustav 
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>   

Om høyfjellshotellet har funksjon som et alminnelig hotell for de som 
ikke er på fjelltur, bør det etter min mening tagges som et vanlig 
hotell. Dersom det også er egnet som overnattningsted på fjellturer, kan 
en egen tag for turkart angi dette, på lik linje med at man angir andre 
egenskaper ved hotellet, eks antall stjerner, tilgjengelighet med 
rullestol. Poenget er at det på turkart da kan tegnes som et 
overnattningssted egnet for fjellturer, mens det på et bilkart kan 
tegnes som hotell på lik linje med andre hoteller.

Å kalle et digert høyfjellshotell, eks Bardøla på Geilo, for 
"alpine_hut", henger ikke helt på greip i mine ører og det strider klart 
mot følgende krav i forslaget:
    "Motocar access is not possible. Food and material is brought by 
humans, animals, helicopter, off roads vehicles"

Akkurat hvordan man skal tagge denne egenskapen ved hotellet kan 
diskuteres. Om det allerede finnes er tatt i bruk noen tag for dette vet 
jeg ikke, men en mulighet kunne kanskje være så enkelt som "hiking=yes"?

- Christian Thoresen


More information about the kart mailing list