[NUUG kart] Skogsbilveier

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu Jun 24 09:12:37 CEST 2010


Christian Thoresen wrote on 24.06.2010 02:41:07:

> >> Jeg ser på viskart.no at en go del veier her i Røyken betegnes som
> >> skogsbilveier (de er grønne på viskart.no).  Bør disse uansett merkes 
med
> >> highway=service? Slett ikke alle disse "skogsbilveiene" som går 
igjennom
> >> skogen.
> >> 
> >> 
> > Nå har ikke OSM en egen skogsbilvei-tag.
> >
> > Slik jeg forstår ordet skogsbilvei, så er det en offentlig bilvei som 
> > tilfeldigvis går igjennom skogen. Veien har som oftes grus og delt 
> > kjørebane. Disse er highway=unclassified eller tertieray med 
tilhørende 
> > tagger (som antall felter, fast eller løs dekke, har/har ikke 
møteplasser).
> > 
> Hva som er skogsbilvei er vel et definisjonsspørsmål. Hos Google er 
> første treff et dokument hos statens kartverk som omhandler definisjoner 

> brukt i Vbase. Der står det følgende:
>     "Skogsbilvei i Vbase er private veier som det er _søkt tilskudd 
> til_, fra Landbruksdepartementet via FMLA (fylkesmannens 
> landbruksavdeling)."
> 
> Denne definisjonen kan forklare hvorfor det er mange skogsbilveier som 
> ikke er i skogen. Et raskt søk på lovdata ga ingen formell definisjon på 

> hva en skogsbilvei er der, men ordet er brukt minst to ganger, den ene 
> på nynorsk. På nn.wikipedia.org er "Skogsbilveg" definert som en vei for 

> uthenting av tømmer. Ellers satt artiklen om "Skogsveg" meg på sporet av 

> en side med landbruksdepartementets klassifiseringer av veier: 
> http://www.skogkurs.no/vegnormaler/index.html. Der blir det nevnt at 
> vegklasse 2 brukes på skogsbilveier. Det kunne kanskje være av interesse 

> å innføre en særnorsk tag for denne klassifiseringen, eventuelt en klart 

> definert mapping mellom denne klassifiseringen og kombinasjoner av OSM 
> tagger.
> 

Jeg synes ikke det er behov for ennå en tagg.  Man kan greit bruke service 
eller unclassified.  Jeg heller nok mest til unclassifies, men begge egner 
seg.  Jeg velger å se på skogsvei som vei av laveste standard, og det 
passer veldig godt med beskrivelse av unclassified på den internationale 
wikien: "No administrative classification. Unclassified roads typically 
form the lowest form of the interconnecting grid network." Og så kan man 
jo bare tagge med surface=gravel om det er grus, for det er det jo ofte. 
Og eventuelt med restreksjoner for kjøring, for noen er jo også stengt med 
bom slik at bare hytteeierre og grunneier har tilgang.

-Sverre

More information about the kart mailing list