[NUUG kart] Skogsbilveier

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Thu Jun 24 20:36:15 CEST 2010


On 06/24/2010 02:41 AM, Christian Thoresen wrote:
> Det kunne kanskje være av interesse
> å innføre en særnorsk tag for denne klassifiseringen, eventuelt en klart
> definert mapping mellom denne klassifiseringen og kombinasjoner av OSM
> tagger.
>    
Jeg merer av vi burde unngå særnorske tagger. Dersom vi har særnorske 
tagger, må vi ha særnorske kart-rendrere.

Men dersom det mot formodning er behov for en særnorsk tag, så burde den 
være en sub-tagg, slik at hoved-taggen blir 
highway=unclassified/service. Sub-tagger blir jo allerede brukt til 
for-eks til veiene mellom parkeringsradene på en parkeringsplass.

highway=service
service:no=skogsbilvei
access=permissive?

Dermed vil alle kart vise veien, men i norske kart, kan den markeres 
spesielt.

-- 
Michael Eric Menk
Linkedin: http://no.linkedin.com/in/mikemenkMore information about the kart mailing list