[NUUG kart] Skogsbilveier

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Thu Jun 24 17:39:25 CEST 2010


 Fredag 18. juni 2010 07.03.50 skrev Michael Eric Menk :
> On 06/17/2010 08:33 PM, Bjørn Kvisli wrote:
> > Jeg ser på viskart.no at en go del veier her i Røyken betegnes som
> > skogsbilveier (de er grønne på viskart.no).  Bør disse uansett merkes med
> > highway=service? Slett ikke alle disse "skogsbilveiene" som går igjennom
> > skogen.
> 
> Nå har ikke OSM en egen skogsbilvei-tag.
> 
> Slik jeg forstår ordet skogsbilvei, så er det en offentlig bilvei som
> tilfeldigvis går igjennom skogen. Veien har som oftes grus og delt
> kjørebane. Disse er highway=unclassified eller tertieray med tilhørende
> tagger (som antall felter, fast eller løs dekke, har/har ikke møteplasser).
> 
> Private veier (veldig godt planerte traktorveier) i skogen er
> highway=service eller highway=track;tracktype=type1*). Jevnfør
> diskusjonen tidligere hvor jeg følge at vi ikke kom til noe endelig
> konklusjon...
> 
> På OSMs wiki står det som eksempel som veier i skogen, campingplasser og
> industriområde som eksempel for  service. Det er da tenkt på veier i
> skogen, for å komme seg rundt i skogen. Og ikke dårlige grusveier veier
> som f.eks. går fra
> Mandalen til Setesdalen. At de veiene har en dårlige kvalitet enn noen
> veier på enkelte campingplasser er en annen sak... og det finnes det
> tagger for å uttrykke.
> 
> *)Skriver e-posten offline, har derfor ikke sjekket tag-en er helt riktig.
> 

Jeg lurte egentlig på om det faktum at Veivesenet klassifiserer visse veier som 
skogsbilveier (og farger dem grønne på kartet sitt) , skulle påvirke taggingen 
vår.  Så vidt jeg ser fra dikskusjonen her, skal det ikke det. Jeg får tagge 
dem slik de fremstår i lendet. Som oftest blir det unclassified.

-Bjørn


More information about the kart mailing list