[NUUG kart] Skogsbilveier

Christian Thoresen christian.2res1 at tele2.no
Fri Jun 25 01:28:29 CEST 2010


Michael Eric Menk skrev:
> On 06/24/2010 02:41 AM, Christian Thoresen wrote:
>   
>> Det kunne kanskje være av interesse
>> å innføre en særnorsk tag for denne klassifiseringen, eventuelt en klart
>> definert mapping mellom denne klassifiseringen og kombinasjoner av OSM
>> tagger.
>>    
>>     
> Jeg merer av vi burde unngå særnorske tagger. Dersom vi har særnorske 
> tagger, må vi ha særnorske kart-rendrere.
>
> Men dersom det mot formodning er behov for en særnorsk tag, så burde den 
> være en sub-tagg, slik at hoved-taggen blir 
> highway=unclassified/service. Sub-tagger blir jo allerede brukt til 
> for-eks til veiene mellom parkeringsradene på en parkeringsplass.
>
> highway=service
> service:no=skogsbilvei
> access=permissive?
>
> Dermed vil alle kart vise veien, men i norske kart, kan den markeres 
> spesielt.
>   
Det var sub-tag slik du beskriver jeg mente, å klusse med highway taggen 
ville bare skape problemer. Tanken var at siden det finnes en offentlig 
klassifisering av slike veier, kunne det kanskje være lurt å åpne for å 
bruke denne. Nå er det vel ikke helt enkelt å klassifisere veier etter 
disse normalene, og skal en slik tag ha noen nytte må den brukes korrekt.

Dersom man ønsker at OSM skal kunne brukes for alle typer kartdata, 
ville en slik tag legge til rette for å beskrive vei tilknyttet 
landbruk, på samme måte som landbruksdepartementet har valgt å gjøre 
det. Det ville dermed gjøre OSM bedre tilpasset for de behov landbruket 
måtte ha, og være klart for å kunne erstatte dagens løsninger på det 
området dersom det skulle bli aktuelt i fremtiden. Min tanke var at med 
flere parter som kan ha interesse av dataene i OSM, har man også flere 
parter som kan være interessert i å forbedre/vedlikeholde dataene.


More information about the kart mailing list