[NUUG kart] Skogsbilveier

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Jun 28 09:20:15 CEST 2010


Gnonthgol wrote on 25.06.2010 18:23:30:

.....

> Det me treng er ein bedre måte å koble dei engelske definisjonane til 
dei 
> norske bruksområda. Eg har sett litt på dei engelske definisjonane og 
> prøvd å oversatt definisjonane til norsk og norske forhold:
> 
> unclassified: Har egentlig ingen norsk tilsvarande.

Ikke helt enig her.  Den internationale beskrivelsen sier: "Unclassified 
roads typically form the lowest form of the interconnecting grid network". 
Fritt oversatt er det da de minste veiene, eller de med lavest teknisk 
standard.  Jeg synes det passer veldig bra med skogsbilveier. Det er stort 
sett enkle grusveier, noen kun for skogbruk men andre også for fri 
ferdsel.  Som det er blitt nevnt av andre tidligere så tror heller ikke 
jeg det vil være noen fordel å innføre noen særegen norsk tagg for dette. 
Vi har allerede så mange tagger og kan dele vei- og stinettet inn så 
detaljert at mer trenger vi ikke.  Det vil faktisk skape mer arbeid enn 
nytte bl.a. pga rendringene som da må ta hensyn til særnorske tagger.  Det 
finnes nå etterhvert mange fine webtjenester, kart til forskjellige 
mobiler og GPSer. Om vi får alle disse til å ta hensyn til norske 
særtagger tviler jeg på. Etter min mening har vi alt å tjene på å bruke de 
internationale standardene så langt det er mulig.

> residential: Vegar i boligfelt med høgt antall boliger. Desse pleier å 
> vere 30 soner i norge.
> service: Veg som knytter eit bestemt objekt til vegnettet.
> track: Vegar til jordbruket. Herunder skogbruk og fiske.
> 
> Det er sikkert fleire vegar som ikkje stemmer til ein av desse og vegar 
> som stemmer med fleire. Vegar som har fleire bruksområder har ofte ei 
> hovudoppgåve. Hugs at highway tagen ikke har noko med kvaliteten på 
vegen 
> og at du kan fint ha ein brei og fin veg som skal klassifiserast som 
track.
> More information about the kart mailing list