[NUUG kart] Skogsbilveier

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Mon Jun 28 10:18:22 CEST 2010


Den 28. jun. 2010 kl. 09.20 skrev Sverre Didriksen:

> Gnonthgol wrote on 25.06.2010 18:23:30:
>> 
>> unclassified: Har egentlig ingen norsk tilsvarande.
> 
> Ikke helt enig her.  Den internationale beskrivelsen sier: "Unclassified 
> roads typically form the lowest form of the interconnecting grid network". 
> Fritt oversatt er det da de minste veiene, eller de med lavest teknisk 
> standard.  Jeg synes det passer veldig bra med skogsbilveier. Det er stort 
> sett enkle grusveier, noen kun for skogbruk men andre også for fri 
> ferdsel.  
Teknisk standard har ingenting med highway tagen å gjere. Det som står om standarden på unclassified kan passe på enkelte europavegar her i landet. Det er mulig det er enkelte bruksomåder i norge eg ikkje har tenkt på der det berre er unclassified som passer.
Tingen er at skogsbilveger slik kartverket definerer det er veger som er søkt om landbrukstøtte. Og antatt at landbrukskontora gjer jobben sin er då vegen hovedsaklig brukt innanfor landbruket. Det er med det ikkje sagt at dei ikkje blir brukt til andre ting, men hovedbruken er innanfor landbruket. Og ein veg som er brukt til landbruksformål er ein highway=track.
Eg seier ikkje at unclassified ikkje passer etter definisjonen, men at track passer så mykje betre. Skogsveg er til og med brukt som døme på highway=track.

> Som det er blitt nevnt av andre tidligere så tror heller ikke 
> jeg det vil være noen fordel å innføre noen særegen norsk tagg for dette. 
> Vi har allerede så mange tagger og kan dele vei- og stinettet inn så 
> detaljert at mer trenger vi ikke.  Det vil faktisk skape mer arbeid enn 
> nytte bl.a. pga rendringene som da må ta hensyn til særnorske tagger.  Det 
> finnes nå etterhvert mange fine webtjenester, kart til forskjellige 
> mobiler og GPSer. Om vi får alle disse til å ta hensyn til norske 
> særtagger tviler jeg på. Etter min mening har vi alt å tjene på å bruke de 
> internationale standardene så langt det er mulig.
Heilt einig, Det er ingen grunn å lage nye tagar når me kan bruke dei som allerede er etablert internasjonalt.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list