[NUUG kart] Skogsbilveier

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Jun 28 11:44:43 CEST 2010


Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com> wrote on 28.06.2010 10:18:22:
> 
> Den 28. jun. 2010 kl. 09.20 skrev Sverre Didriksen:
> 
> > Gnonthgol wrote on 25.06.2010 18:23:30:
> >> 
> >> unclassified: Har egentlig ingen norsk tilsvarande.
> > 
> > Ikke helt enig her.  Den internationale beskrivelsen sier: 
"Unclassified 
> > roads typically form the lowest form of the interconnecting grid 
network". 
> > Fritt oversatt er det da de minste veiene, eller de med lavest teknisk 

> > standard.  Jeg synes det passer veldig bra med skogsbilveier. Det er 
stort 
> > sett enkle grusveier, noen kun for skogbruk men andre også for fri 
> > ferdsel. 
> Teknisk standard har ingenting med highway tagen å gjere. Det som står 
om 
> standarden på unclassified kan passe på enkelte europavegar her i 
landet. 
> Det er mulig det er enkelte bruksomåder i norge eg ikkje har tenkt på 
der 
> det berre er unclassified som passer.
> Tingen er at skogsbilveger slik kartverket definerer det er veger som er 

> søkt om landbrukstøtte. Og antatt at landbrukskontora gjer jobben sin er 

> då vegen hovedsaklig brukt innanfor landbruket. Det er med det ikkje 
sagt 
> at dei ikkje blir brukt til andre ting, men hovedbruken er innanfor 
> landbruket. Og ein veg som er brukt til landbruksformål er ein 
highway=track.
> Eg seier ikkje at unclassified ikkje passer etter definisjonen, men at 
> track passer så mykje betre. Skogsveg er til og med brukt som døme på 
highway=track.

Nå er mange skogsbilveier i lika stor grad benyttet til andre ting en 
landbruksformål. Jeg er sikker på at hvis du stiller deg opp en dag på 
Tverrsjøen f.eks. så vil flertallet av passeringene der være tilknyttet 
noe annet enn jordbruk eller skogsdrift.  Dessuten hvis du tar en titt på 
de 5 kategoriene av tracktype så er det mange av de norske skogsveiene som 
rett og slett ikke passer inn her. De bildene som er der synes jeg passer 
veldig for det vi på norsk kaller traktorvei.  For en del vil track være 
riktig, men for mange er service eller unclassified mye bedre.

Hvis du ser på kart fra kartverket er skogsbilvei konvertert til ordinær 
vei på kart hvor skogsbilvei ikke har egen merking. Det er vel bare 
spesialtkart hvor skogsbilvei har det.  Å bruke track da vil bli feil. 
Track er mer traktorvei enn ordinær vei. 

-Sverre



More information about the kart mailing list