[NUUG kart] Fwd: Lovavdelingens vurdering av spørsmål om innsynsrett i materiale som viser kommunegrenser

Magne Mæhre magne.mahre at gmail.com
Wed Nov 3 15:37:09 CET 2010


Hei kartgruppen.
Oversender dokumenter fra Justisdept. og Miljøverndept. i saken om
offentliggjøring av kommunegrenser.

Svaret kom for kun kort tid siden, så vi har ikke gjort oss opp noen mening
om hva vi gjør videre, men jeg skal studere dokumentet mer i detalj og
evt. sende en merknad til Fylkesmannen.  JD ser ut til å ha misforstått
store deler av problemstillingen, mens MD har forstått og setter døra
på gløtt..

Tar gjerne i mot kommentarer.

--Magne---------- Forwarded message ----------
From: Gøril Hjelseth <ghj at fmos.no>
Date: 2010/11/3
Subject: Lovavdelingens vurdering av spørsmål om innsynsrett i
materiale som viser kommunegrenser
To: Magne Mæhre <magne.mahre at gmail.com>, Gustav Foseid <gustav at foseid.priv.no>
Cc: "mbg at fmva.no" <mbg at fmva.no>


Vi viser til deres klager over avslag på innsyn i materiale som viser
kommunegrenser. Vedlagt oversendes kopi av uttalelse fra
Justisdepartementets lovavdeling datert 21.10.10.

Eventuelle merknader til uttalelsen bes sendt Fylkesmannen innen 2 uker.

Denne e-posten sendes også på vegne av Fylkesmannen i Vest-Agder, hvor
dere har likelydende klager til behandling. Klagene vil bli behandlet
så snart fristen for uttalelse har utløpt.


Med vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
rådgiver
Fylkesmannen i Østfold, avdeling for utdanning og justis

Tlf: 69 24 71 39
E-post: ghj at fmos.no
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Lovavdelingens vurdering av sp?rsm?l om innsynsrett i materiale som viser kommunegrenser.PDF
Type: application/pdf
Size: 228689 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101103/f2f29de8/attachment-0001.pdf 


More information about the kart mailing list