[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sat Nov 27 22:35:30 CET 2010


2010/11/27 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Ja.  Jeg ble tipset om <URL:http://km.krot.org/2007/lod-gjenbruk.pdf>
> som relevant.
>

Jeg har sett på denne før og det er noen gode poenger der, men
gjenbruksdirektivet er så vidt jeg kan se ikke relevant her. Offentleglova
gir rett til innsyn i mye man ikke kan kreve etter gjenbruksdirektivet og
rettighetene er en diskusjon rundt åndsverksloven og databasedirektivet.

Som jeg sa til journalisten i DN, så oppfører Statens Kartverk seg litt som
Disney. I en situasjon der det er tvilsom om de har rettigheter, så
tviholder de på at de har rettigheter og arbeider hardt for å tilkjempe seg
tvilsomme rettigheter. Det er, i seg selv, en framferd jeg ikke synes er
riktig for en statlig etat.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101127/80980793/attachment.htm 


More information about the kart mailing list