[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sat Nov 27 22:38:23 CET 2010


2010/11/27 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Jeg tror kjernen i saken er dette:
>
> > Ikke hemmelig
> >
> > Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup mener Foseid og de andre
> > dugnadsentusiastene har lite å klage over.
> > - Kart med kommunegrenser ligger ferdig som produkter på nettet. Vi
> >   har ikke hemmelige kommunegrenser i Norge, sier Frøstrup:
> > - Denne saken dreier seg om hvorvidt underliggende data som kart
> >   blir laget på skal legges fritt. Det er noe annet.
>
> Dette argumentet er så vidt jeg har sett ikke imøtegått i dokumentene
> som er sendt til fylkesmannen.  Tar jeg feil?  Er det gjort noe mer
> rundt kontakt med jurist?
>

Jeg har ikke opplevd at det er noen uklarhet i saksbehandlinga om hva slags
data det er snakk om og et par av kommunene viste også til sine
innsynsløsninger som et alternativ til å utlever data, uten at dette har
blitt tolket som å gå innsyn.

Nei, det er ikke gjort noe mer rundt juridisk bistand.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101127/43474a6a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list