[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Nov 27 22:51:08 CET 2010


[Gustav Foseid]
> Jeg har ikke opplevd at det er noen uklarhet i saksbehandlinga om
> hva slags data det er snakk om og et par av kommunene viste også til
> sine innsynsløsninger som et alternativ til å utlever data, uten at
> dette har blitt tolket som å gå innsyn.

Det var ikke det som var mitt poeng.  Mitt poeng er at kartverket et
av departementene (var det juss?) mente at det holder med de kartene
som er lagt ut, der grenser er tegnet opp i PDF eller ulike
kartformater når det gjelder N5000, og dermed mener at tilgang uten
bruksbegresninger til de underliggende rådata ikke er nødvendig.  Jeg
har ikke sett noen argumenter i saksgangen som adresserer dette.
Mulig jeg har oversett noe.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list