[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sat Nov 27 22:53:45 CET 2010


2010/11/27 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

> Det var ikke det som var mitt poeng.  Mitt poeng er at kartverket et
> av departementene (var det juss?) mente at det holder med de kartene
> som er lagt ut, der grenser er tegnet opp i PDF eller ulike
> kartformater når det gjelder N5000, og dermed mener at tilgang uten
> bruksbegresninger til de underliggende rådata ikke er nødvendig.  Jeg
> har ikke sett noen argumenter i saksgangen som adresserer dette.
> Mulig jeg har oversett noe.
>

Jeg kan ikke huske at N5000-dataene (eller noen av gratistjenestene) har
vært nevnt, men jeg kan huske feil.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101127/d670c45e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list