[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Nov 27 23:11:04 CET 2010


[Gustav Foseid]
> Jeg kan ikke huske at N5000-dataene (eller noen av gratistjenestene)
> har vært nevnt, men jeg kan huske feil.

Det jeg tenker på er kommentaren om "Kart med kommunegrenser ligger
ferdig som produkter på nettet" fra kartverket i artikkelen og denne
delen fra avsnittet på side 3 fra brevet fra fylkesmannen til
departementene:

  Fylkesmannen vil også vise til at kommunene anser det som
  uproblematisk å etterkomme innsynsbegjæringen, i forhold til at
  informasjonen kan gis ut på pdf-filer.  Det er således ikke nektet
  innsyn i den informasjonen som etterspørres.  Spørsmålet er om det
  kan kreves at informasjonen gis ut på et bestemt format, i dette
  tilfellet shape- eller SISO-format.

Det virker dermed som om både kartverket og fylkesmannen mener at
PDF-filer og eksisterende produkter på web kan være godt nok til å
oppfylle innsynsbegjæringen.  Jeg tror derfor det er viktig å forklare
_hvorfor_ PDF-fil og ferdige produkter på nettet ikke er godt nok.  En
slik forklaring kan være at de ikke kan brukes for å avgjøre hvilken
kommune et vikårlig punkt langs grensen befinner seg i, da de
tilgjengelige datakilder er ikke nøyaktige nok til at en kan avgjøre
om et tre i skogen befinner seg i kommune A eller B. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list