[NUUG kart] Høyder målt med GPS

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Wed Oct 27 09:59:04 CEST 2010


Den 27. okt. 2010 kl. 09.30 skrev Hallvard Nygård:

> Hei
> 
> GPS-mottakere oppgir ofte høyde over en geoide så vidt jeg husker. I Stavanger området tror jeg forelesereren min mente det var 40 eller 80 meter i forskjell det som GPSen sier er høyde og det som vanligvis regnes som høyde over havet i Norge.
> 
> Avlesningen på GPSen på mobilen min står at er under +-10 meter i høyde ved greie signalforhold. Hvis jeg da hadde vist hvor mye jeg må trekke fra, så kunne jeg hentet ut høyden.
> 
> --
> Hallvard

Dette er rett. GPS systemet tar målinger i forhold til WGS-84 ellipsoiden og så konverterer dette ved hjelp av ein enkel modell til geoide. Her er det mange feilkjelder.

GPS motakere har mange instillinger, blandt anna kan du kalibrere høgdemålenen dersom du har eit kjent punkt. Min GPS måler høgde ±2m i forhold til Statens Kartverk sine målinger på toppane. Dette er omtrent det du ville forventet av ein godt kalibrert GPS.

Alternativet er jo å bruke ein stor pendel og avansert måleutstyr til å måle tyngdeakselerasjonen og så etter å ha tatt hensyn til tidekreftene fra månen og sola konvertert dette til ein høgde i rett høgdedatum. Dette er eit morsomt eksperiment som fysikklærere gjør.

Gnonthgol
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101027/01d22759/attachment.htm 


More information about the kart mailing list