[NUUG kart] Høyder målt med GPS

Gisle Sælensminde gisle at snirklasjon.no
Wed Oct 27 15:09:19 CEST 2010


On 27.10.2010 14:43, Einar Ryeng wrote:
> On Wed, Oct 27, 2010 at 02:06:10PM +0200, Jon K Hellan wrote:
>> Vi gjør vel som Niels Bohr, tar en tur på Statens Kartverk og tilbyr dem et
>> flott barometer hvis de forteller oss hvor høyt fjellet er.
> De har jo allerede sagt oss hvor høyt fjellet er, det står på et vilkårlig
> kart. Problemet er at (man antar at) de hevder copyright på det. Det kunne
> selvsagt blitt en interessant case dersom noen gikk ut og endret høden på et
> fjell. Har da Kartverket lov å kopiere "statmentet" ditt? F.eks. ang. Puttegga
> og 2k-listen.
>
> Spøk til side; er det noen som har en observasjon av at Kartverket faktisk
> har *prøvd* å hevde å ha rettigheter til rene faktaopplysninger, endog fra kart
> som er eldre enn databasevernet på 15 år? Jeg har en følelse av at dette er noe
> vi innbiller oss selv, mens Kartverket er fullt klar over regelverket, og bare
> unnlater å omtale det fordi de ikke liker det.
>
Jeg har en rekke kart fra 80-tallet liggende rundt, for eksempel sjøkart 
fra strekningen Haugesund-Sognefjorden, og flere turkart. Betyr det at 
jeg kan legge inn kystlinje, innsjøer og navn jeg finner på disse 
kartene? Jeg antar også at en rekke andre personer har slike kart 
liggende. I så fall vil vi enkelt få dekning av Norge pr oktober 1995, 
og bare oppdatere det som har forandret seg siden da heller enn å lage 
dem fra scratch. Særlig i distriktene, der vi har dårlig dekning, har 
ofte lite skjedd på 15 år.

Jeg vil selvsagt ikke gjøre dette før det er avklart at det er greit, 
men dette vil jo dramatisk øke datagrunlaget vi har tilgjengelig, og i 
så fall bør vi undersøke dette.

-Gisle


More information about the kart mailing list