[NUUG kart] Åpenbart kopiert informasjon

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Sat Oct 30 03:42:52 CEST 2010


Frode

Vanlig praksis er å kontakte brukeren direkte for å høre hans synspunkt på
saken. Er det gjort? Kanskje han har gps-spor som han ikke har lastet opp?
Hvis det faktisk dreier seg om kopiering er det best for alle parter at
brukeren selv sletter eller ber om hjelp til slette dataene.
Hvis dette ikke fører fram og kan en be Data Working Group (
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Data_working_group) om hjelp. Det har
også vært en del henvendelser om slikt på den internasjonale mailing-listen
(http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk).

Desverre er det ikke et godt argument at "Kristiansand [kan] stå så godt som
ribbet igjen" for å unngå dette. Den det vil være mest enerverende for, er
den brukeren som har kastet bort så mye tid helt fånyttes. Det holder
desverre heller ikke å "korrigere" de stedene som er feil. Det ville være å
"pynte" på en sak som allerede er alvorlig for prosjektet.

I denne konkrete saken har jeg tatt en titt i området og må si meg helt enig
med med Frode her. Blant mange andre "symptom" er det f.eks flere steder
tegnet opp bittesmå oppkjørsler o.l der man omtrent måtte ha snudd i
garasjen eller på plenen for å komme ut igjen (med bil) uten at de er tagget
som det, selv på versjon 1.

(Det ville forøvrig også være kjedelig for meg selv om dataene er kopiert og
må slettes, siden jeg har brukt noe tid på å fjerne tekniske feil i dataene
i området uten å oppdage dette selv, f.eks her:
http://sautter.com/map/?zoom=17&lat=58.12312&lon=7.93537&layers=00B000TFFFFFFF)

vennlig hilsen


Gorm E. Johnsen2010/10/30 Frode Roxrud Gill <frodegill at gmail.com>

> Hvordan håndteres åpenbart kopiert informasjon? Jeg har nå flere
> tilfeller der hverken openstreetmap.org, finn.no/kart, tlf.no eller
> google maps stemmer med virkeligheten, og i alle tilfellene er
> openstreetmap.org identisk med det som vises i google maps. Grunnen
> til at jeg spør er at informasjonen er lagt inn av én person som har
> dekket store deler av Kristiansandsområdet, uten GPS traces.
> Umiddelbart ville jeg foreslått å fjerne all informasjon fra denne
> brukeren, men da vil området Kristiansand stå så godt som ribbet
> igjen. Derfor spør jeg - hvordan skal slikt håndteres? Skal jeg bare
> korrigere stedene som er feil?
>
> --
> Frode Roxrud Gill
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101030/f4964c91/attachment.htm 


More information about the kart mailing list