[NUUG kart] Finnes disse OpenStreetmap-tjenestene i dag?

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Tue Apr 5 14:58:09 CEST 2011


Et svar:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim

Og et videre spørsmål:
Finnes det en tjeneste som kan rapportere *alle *polygoner ('closed ways' og
multipolygon-relasjoner, coastline) et koordinat er 'inni'?
Gjerne med litt info/statistikk om polygonet (flate, tyngdepunkt, største
inskrevne sirkel, vanlige tagger (name, ref, landuse, natural, admin_level)
etc.)

Nominatim rapporterer bare administrative borders o.l.


Gorm E. Johnsen


2011/4/5 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

>
> I forbindelse med videreutvikling av FiksGataMi, er det noen tjenester
> jeg gjerne skulle hatt fra OpenStreetmap.
>
> Bing har en tjeneste som returnerer informasjon om nærmeste vei gitt
> en kartreferanse (http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Locations/).
> Finnes det noe tilsvarende for OpenStreetmap?  Er ute etter å finne
> vei-eier gitt et punkt på kartet.  Hvis det er flere veier i nærheten,
> så er jeg ute etter å finne info om alle disse veiene.
>
> Tilsvarende, finnes det en tjeneste som kan fortelle om et punkt er i
> vann eller på land?  Hadde vært nyttig for å la noen kategorier kun
> gjelde i eller ved vann (som oljesøl og sjømerking).
>
> Finnes det en god oppslagstjeneste for å slå opp navn og finne
> posisjon?
>
> Vennlig hilsen,
> --
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110405/962715df/attachment.htm 


More information about the kart mailing list