[NUUG kart] Corine Import Vandalism (ex: problem with imported corine data)

Arne Johannessen arne at thaw.de
Thu Apr 14 11:18:17 CEST 2011


Hei Vidar,

takk for svaret.


Vidar Gundersen wrote:
> 
> Har du et forslag til løsning?

Angående Corine importen som vi snakker om her, tror jeg ikke at det finns enkle løsninger. I hvert fall kjenner ikke jeg til noen.

(Jeg beskrev allrede mulige løsninger for importer i framtiden.)


> Hvis du leser listens arkiv, ser du at importen ble diskutert underveis og at det var enighet om at det er et fint utgangspunkt for videre redigering.

Ja, det stemmer, men det endrer ikke faktumet at importen er mangelfull. Jeg er heller ikke den første som la merke til dette: Bjørn Kvisli uttalte seg om akkurat dette problemet for to måneder siden.

Poenget mitt er at vi kann ikke importere data som ødelegger noe andre allerede har lagt inn i databasen. Det er helt selvfølgelig etter min mening.

Jeg ber deg om å ikke ta alt dette her personlig: Det er faktisk (desverre!) kjempevanskelig å importere noe nytt, slik at det ikke ødelegger noe annet.


> Hvis du har sterke meninger om at det skal bort, så for all del: Fjern det igjen!

På grunn av samme årsak er akkurat dette heller ikke så enkelt. Automatisk fjerning gjør sannsynligvis enda mer skade enn en automatisk import. Det er akkurat derfor det er så viktig å være 100 % sikker på at importen ikke ødelegger noe.

Det er nå en stund siden importen er blitt gjort, og i mange tilfeller har en eller annen user allerede redigert databasen manuelt. Man kan ikke bruke et automatisk skript for å skille disse tilfeller fra de som ikke har blitt redigert etter importen uten å få false positives.

Jeg tror derfor at å forsette manuell redigering er vårt beste valg. Jeg bare håper at alle de som jobber med å oppmåle Norge for OSM fortsette med dette også, selvom en del av jobben deres har blitt ødelagt.


> Er det mer av arbeidene jeg har bidratt til OSM du mener er vandalisme?

Nei. Faktisk synes jeg etter det jeg har fått med meg at du har gjort en veldig bra jobb alt i alt, sannsynligvis bedre enn meg selv. Forøvrig har jeg samme mening som du angående skogdataene: Det er mye bedre med å ha unøyaktig data enn ingen data. Og det ser kjempefint ut i liten målestokk.

Poenget mitt er bare at den som legger inn ny data må tar hensyn til data som allerede er der. Og dette er -- desverre -- ikke lett å gjøre i forbindelse med en automatisk import.

Hilsen,
Arne

-- 
Arne Johannessen
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Arne_Johannessen>


More information about the kart mailing list