[NUUG kart] Corine Import Vandalism

Arne Johannessen arne at thaw.de
Thu Apr 14 11:23:23 CEST 2011


Karl Ove Hufthammer wrote:
> 
> FWIW er mi meining framleis at det er eit godt utgangspunkt for vidare 
> redigering. Corine-dataa er relativt grove/unøyaktige, men kartet ser 
> veldig mykje betre ut med desse dataa, og det er betre å behalda dei 
> enn å fjerna dei att.
> 
> Prosessen rundt importen var kanskje ikkje so bra, men det er vel berre 
> noko å ta lærdom av til neste gong det vert aktuelt med ein storimport.


Ja, dette er vel stort sett det jeg ønsket å si.

-- 
Arne JohannessenMore information about the kart mailing list