[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Fri Apr 15 22:02:35 CEST 2011


Torsdag 14. april 2011 skreiv Karl Ove Hufthammer:
>Eg held for øvrig på og testar litt med Hunspell. Om det er nokon som
>kan henta ut eit uttrekk av alle vegar innanfor Bergens kommunegrenser 
>(gjerne med informasjon om kva highway-tagg som er brukt) i eit enkelt 
>tekstformat, hadde eg sett pris på det.
>
>(Viss ikkje, tar eg berre ein firkanta boks som dekker eit nokolunde stort 
>område innanfor grensene, og XSLT-ar meg fram til eit brukbar tekstfil.
>Skal uansett berre brukast til enkel testing.)

Det er no gjort. Eg fann ein Perl-modul som støtta Hunspell. Eg har ikkje 
programmert i Perl før, men det var ganske greitt å få denne til å verka
med litt klipp-og-lim. :-)

Har òg laga ei enkel Hunspell-ordliste for vegnamn, basert på Bergen 
kommune si oversikt over vegnamn (som me ikkje har fått lov til å bruka 
enno – dette er berre meint som ein test).

Det verkar som Hunspell som automatisk kjem med veldig gode forslag,
men eg har likevel prøvd å tilpassa ordlista litt, med ombytingar som 
«broa» → «broen». (Utan dette ville nok Hunspell vanlegvis likevel hatt 
«broen» som førsteforslag, men i teorien ville ord som «broka» reknast 
som nærare, og dersom dei fanst i ordlista, ville dei komme på førsteplass.)

Her er eit lite utdrag av resultatet, med talet på forslag avgrensa til to:

Allebakken            Allébakken          Hellebakken
Ankerveien            Ankervegen          Ervikveien
Arnoldus Reimers gate      Arnoldus Reimers’ gate    Fredrik Meltzers gate
Austteigen            Austteigane         Vassteigen
Bergen International Ferry Port Vestre Holbergsallmenningen Statsminister Michelsens veg
Bjerregaards gate        Bjerregårds gate       Edvardsens gate
Blåmansveien           Rundemansveien        Landåsveien
Borgermester Platous vei     Borgermester Platous gate  Torgny Segerstedts vei
Bratlandssmauet         Bratlandsmauet        Brattlandsvegen
Byporten             Ortuflaten          Fortunen
Bøjarnesvegen          Bøjarnesveien        Garnesvegen
Bøneslia             Bøneslien          Bønesheien
Conrad Mohrs vei         Conrad Mohrs veg       Monrad Mjeldes vei
Dag Hammarskjølds vei      Dag Hammarskjölds vei    Harald Skjolds veg
Damsgård almenning        Damsgårdsallmenningen    Søndre Allmenningen
Dankert Krohns gate       Danckert Krohns gate     Michael Krohns gate
Eidsvågstunnelen         Eidsvågtunet         Eidsvågskogen
Englegården           Engelgården         Berlegården
Erlestien            Skolestien          Prestestien
Ernst Sars vei          Ernst Sars’ vei       Ture Nermans vei
Fagerneset            Fagernes           Sageneset
Fanahammaren           Fanahammeren         Hamrehaugen
Folke Bernadotters vei      Folke Bernadottes vei    Adolph Bergs vei
Gamle Kyrkevegen         Gamle Kirkevegen       Gamle Synningavegen
Gamle Kyrkjeveg         Gamle Kirkevegen       Kvernabekkvegen
Gamle Nygårdsbroen        Gamle Nygårdsveien      Lille Damsgårdsveien
Hamarslandgrenda         Hammarslandgrenda      Hammarslandbakken
J. L. Mowinckels vei       J.L. Mowinckels vei     Agnes Mowinckels gate
Lille Skjolddal         Lille Skjolddalen      Vestre Skjoldlia
Møllebakken           Møllendalsbakken       Hellebakken
Nedre Korskirkealmenningen    Nedre Korskirkeallmenningen Øvre Korskirkeallmenningen
Nedre Muregarden         Nordre Muregården      Nedre Krohnegården
Nikolaikirkealmenningen     Nikolaikirkeallmenningen   Nedre Korskirkeallmenningen
Nordnesbodene          Nordnesboder         Nordnesbakken
Nordre Nattlandsfjellet     Nordre Natlandsfjellet    Østre Nattlandsfjellet
Nykirkealmenningen        Nykirkeallmenningen     Nikolaikirkeallmenningen
Ole Irgens vei          Ole Irgens’ vei       Ole Brinchs veg
Paradisalleen          Paradisalléen        Paradisstranden
Promsgate            Proms gate          Storms gate
Paasches alle          Paasches allé        Allehelgens gate
Rothaugsgaten          Rotthaugsgaten        Krohnengsgaten
rotvollen            Rotvollen          Gotevollen
Rådhusplassen          Rådstuplassen        Rådhusgaten
Schweigaards vei         Schweigårds vei       Ivar Aasgaards veg
Starefoss-svingen        Store Starefossen-svingen  Starefossvingen
st Clemens vei          St. Clemens’ vei       Ellerhusens vei
Steinsvikveien          Steinsvikvegen        Steinsvikskrenten
st Halvards vei         St. Halvards vei       Edvard Griegs vei
St Jørgens gate         St. Jørgens gate       Jørgen Moes gate
Stokkedalslia          Stokkedalslien        Stokkedalen
Søndre Skogvei          Søndre Skogveien       Nordre Skogveien
Søre Furudalen          Søndre Furudalen       Nordre Furudalen
Vestre Muralmenning       Vestre Murallmenningen    Østre Murallmenningen
Vetrlidsalmenningen       Vetrlidsallmenningen     Vestre Murallmenningen
Von Der Ohes vei         Von der Ohes vei       Johan Hjorts vei
Zetlitz gate           Zetlitz’ gate        Gørbitz’ gate
Øyjordsbotten          Øyjordsbotn         Øyjordsåsen
Ådlandstraumen          Ådlandsstraumen       Nordeidstraumen

Eg trur for øvrig ikkje Bergen kommune si vegnamnliste er *heilt* i samsvar 
med offisiell skrivemåte, sjølv om dei påstår det. Eg finn iallfall andre
skrivemåtar enn dei brukt på norgeskart.no og bergenskart.no.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list