[NUUG kart] Hevebru (med bommer og lysregulering etter tidstabell) og sluse etter klokka.

Trond Engen trond at engen.priv.no
Sun Apr 17 02:50:30 CEST 2011


Hei.

Over Skien sluse går riksveg 36 på ei vippebru. Det finner jeg ikke noen 
kode for. Hvordan gjør jeg det? Dette blir ytterligere komplisert av at 
i turistsesongen heves og senkes brua i takt med slusa, som følger et 
oppsatt tidsskjema. Kan dette kodes inn slik som f.eks. ferjeruter?

Jeg regner med at når jeg har skjønt dette, så klarer jeg hevebruene i 
Porsgrunn uten problemer.

-- 
Trond Engen


More information about the kart mailing list