[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Wolfgang Leister wolfgang.leister at nr.no
Sun Apr 17 21:55:19 CEST 2011


On 04/17/2011 01:50 PM, Karl Ove Hufthammer wrote:
> Sundag 17. april 2011 skreiv Karl Ove Hufthammer:
>> Då er det berre for dei som måtte ønskja å gå i gang med å retta veg- og
>> gatenamn i Bergen!
> Reknar med det er fleire oslofolk enn bergensfolk her. Her er tilsvarande
> oversikt for hovudstaden: http://huftis.org/kritikk/oslo.html
>
fint tiltak :-)
men her et lite tankekors: det er noen veier/stier/strekninger som har 
et navn men som ikke er en gateadresse.
eksempler: Bjørvikatunnelen, Lørentunnelen, ...
Også: Poudretstien. Det er Friluftsetaten som har satt opp et skilt som 
sier "Poudretstien"; men siden dette er en tursti langs Alna(elva) så er 
det ingen gateadresse ...
noen idéer hvordan fange opp dette?
  -wolfGang


More information about the kart mailing list