[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Apr 18 10:48:38 CEST 2011


Dette har blitt veldig bra.


2011/4/18 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:

> cycleway, path og service vil ofte mangla i EPAB. Eg vurderte å fjerna alle
> desse, men *nokre* gangvegar er dekka av EPAB, so eg tenkte det var best
> å la dei vera.

hva med å filtrere bridge og tunnel siden disse gjerne har egne navn?


> Som ein grunnregel kan ein jo seia at viss forslag 1 ikkje liknar på det
> opphavlige namnet, so er feilen ein mangel i EPAB, ikkje i OSM, og det er
> berre å gå vidare til neste på lista. (Og viss dei liknar, *kan* det godt vera
> OSM som har rett, ikkje EPAB, so dobbeltsjekking er nødvendig!)

forslag til metode å fange opp veier som ikke ligger i OSM:
stavekontroll på EPAB basert på OSM veinavn.


> For øvrig, dersom det rette gatenamnet skil seg frå namnet på skilta (eller
> namnet i EPAB), kan det vera greitt å nemna dette i ein note-tagg, slik at
> ingen i framtida kjem og «rettar» det tilbake.

jeg vil si alt_name eller loc_name, siden de da blir søkbare i Nominatim o.l.
pluss evt en note om at det er uoverensstemmelse mellom kilder.


More information about the kart mailing list