[NUUG kart] Hvordan bør kartproblemer meldes fra fiksgatami til OpenStreetmap?

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Tue Apr 19 14:41:20 CEST 2011


2011/3/28 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com>:
> 2011/3/27 Wolfgang Leister <wolfgang.leister at nr.no>
>>
>> Jeg tror at håndtering av dette kan være et kritisk punkt om fiksgatami
>> skal få vellykket utbredelse utover en indre krets entusiaster. Det er
>> to ting som er viktig: 1) lavterskel; 2) alt virker (dvs. folk finner
>> det på kartet de forventer).
>
> Hvis alle som kan tenkes å ha lyst til å rapportere en feil i en offentlig
> vei i Norge skal kunne forvente finne stedet på kartet som brukes i
> fiksgatami.no, så er OSM rett og slett feil kart for prosjektet. Til det er
> det for store mangler. Bruk av openstreetmap må ledsages med en oppfordring
> til brukerne om selv å legge inn/korrigere data i lang tid framover.
>
> Og det må IKKE gis inntrykk av at det finnes et team som legger inn data,

Einig med både Wolfgang og Bernt her. Lågterskel er viktig, men det er
nok vel så viktig at det blir gjort klart kvar kartet kjem frå, at ein
kan bidra, og at ting ikkje skjer av seg sjølv. Dette på kort sikt. På
lengre sikt ville det absolutt vere best om det blir gjort enklast
mogleg for brukarane å rapportere slik funksjonalitet.

Eg har sett gjennom lenkjene, og det handlar ikkje berre om OSM:
>   <URL: http://www.fiksgatami.no/report/683 >
Denne gjeld «alle» navigasjonssystem, og sidan kommunane er
dataleverandør til Kartverket som er dataleverandør til
navigasjonssystem-leverandørane kan det godt hende at dette er noko
som kan fiksast av kommunen.

Resten er derimot enten feilmelding som gjeld kartet direkte, eller
kommentar om mangel på info i kartet i feilmeldinga eller i
kommentarar til den. Her burde me ha ein standardtekst som ivrige
bidragsytarar og kommunetilsette kan komme med om at OSM og
moglegheitene til å bidra. Den kan likne på teksten eg har bidrege med
til FAQ. For dei fleste vil nok ikkje dette vere tilfredsstillande
svar, men eg trur ikkje sakene burde lukkast før kartet blir fiksa
(der det er reine OSM-feilmeldingar). Målet må vere at me får fleire
bidragsytarar til OSM, og etterkvart betre kart. For FiksGataMi er det
sikkert ikkje så morosamt å ha så mange opne saker, men for brukaren
er det nok betre å bli hengande enn å bli avvist.

--
Guttorm


More information about the kart mailing list