[NUUG kart] Nasjonale sykkelruter: Opprydding i relasjoner

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Apr 28 11:01:16 CEST 2011


de nasjonale sykkelrutene, spesielt sykkelvei 1, er fordelt over flere
relasjoner.
jeg påpeker dette og håper at de som har opprettet og arbeidet med
disse kan samkjøre sine bidrag inn i de aktuelle hovedrelasjonene.
hvis det fortsatt ser slik ut om en uke eller to prøver kanskje jeg å
fikse dette etter beste evne.

jeg har funnet følgende:

Nasjonal sykkelrute 1A
Nasjonal sykkelrute 1B
Nasjonal sykkelrute 1C
Nasjonal sykkelrute 2
Nasjonal sykkelrute 3
Nasjonal sykkelrute 4
Nasjonal sykkelrute 5
Nasjonal sykkelrute 6
Nasjonal sykkelrute 7
Nasjonal sykkelrute 8
North Sea Cycle Route

disse hører antagelig inn under Nasjonal sykkelrute 1{A,B,C}:

Nordsjøruta svg-sund
Nordsjøveien
Nasjonal sykkelrute 1
Nordsjöruta

og kanskje disse? eller er dette regionale ruter som tilfeldigvis
følger en lignende trase?

Mjøstråkk
Tusenfrydruta (= ncn 7?)

merk:
min forståelse er at Nasjonal sykkelrute 1 er delt i 3 biter. dette
ses også i Vegvesenets eget kart over rutene.
derfor bør det antagelig organiseres slik at 1{A,B,C} er medlemmer av
en foreldrerelasjon 1 som igjen er medlem av "North Sea Cycle Route"
(Nordsjøruta) som fortsetter i Sverige, Danmark, Storbritannia, osv.


More information about the kart mailing list