[NUUG kart] Bussruter: navnsetting og retningsangivelse

Trond Engen trond at engen.priv.no
Sat Apr 30 22:49:20 CEST 2011


Vidar Gundersen:

> 2011/4/30 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>:
>
>> Helt enig i det, men jeg oppfatter ikke disse strekningene som navn
>> på rutene. For eksempel vil den som står på Oslo S og skal ta toget
>> til Sørumsand, ikke ha noen klar formening om at toget, som er merket
>> «Årnes» i tidtabellen heter «Skøyen-Årnes» eller «Innsatstog Oslo
>> S-Årnes» (innsatstog er NSBs navn på ekstraavganger i rush, som
>> stopper på noen færre stasjoner).
>
> jeg blir ihvertfall mer sikker på at rendreren ikke skal sette navn på
> bussrutene, med mindre man kan legge navn konsekvent slik du mener er
> best.

Når ei rute er kjent under et bestemt navn, så bør vel navnet i det 
minste være søkbart.

>> Denne informasjonen er ikke helt uinteressant, men jeg synes ikke
>> detpasser som navn, på tilsvarende måte som «Haukeliekspressen»
>> eller «Hurtigruten».

Men Haukeliekspressen _er_ navnet. I tillegg har den et rutenummer 
innafor et bestemt system. For både buss og tog kan en til og med tenke 
seg flere rutenummer: Enten kan leverandøren og samferdselsmyndighetene 
ha forskjellige systemer, eller lokale, regionale og nasjonale 
myndigheter kan ha hver sine systemer, og en ekspressbuss kan inngå i 
ulike lokale rutesystemer på vegen. Eller nasjonale rutesystemer: Har 
togruta mellom Oslo og Stockholm samme nummer i det svenske og det 
norske systemet? Og dessuten har hver avgang sitt unike nummer, sånn som 
flightnummer på fly, og kanskje et navn ("Dovresprinten", "Henrik" og 
"Pernille", "Ole Tobias" osv. har tradisjoner i NSB), og stopper på 
ulike stasjoner, og (særlig bussruter) endatil forskjellig trasé.

Det fins jo ruteplanleggere som klarer å nøste opp i dette, så en eller 
annen hierarkisk logikk bør det være. Jeg har ikke brukt mye tid på å 
grave, men burde ikke den internasjonale Jernbaneunionen 
(<http://www.uic.org/>/<http://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Railways>) 
eller Kollektivtransportunionen 
(<http://www.uitp.org/>/<http://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Public_Transport>) 
ha standarder for sånt?

> har du/dere lagt merke til at de fleste jernbane relasjonsrutene er
> lagt inn med navn som Dovrebanen, Bergensbanen, osv, mens
> Sørlandsbanen heter Oslo-Kristiansand, skjønt Sørlandsbanen går vel
> helt til Stavanger? hvordan er det med togene her? går alle togene på
> Sørlandsbanen helt til Stavanger? har Oslo-Stavanger og
> Oslo-Kristiansand ulike rutenummer?

Ett poeng er at togrute og bane er både logisk og reelt uavhengige, 
akkurat som bussrute og veg. Oslo-Trondheim over Dovre kjører både langs 
Gardermobanen og Hovedbanen, Oslo-Bergen følger Drammensbanen og 
Randsfjordbanen fram til Hønefoss. (Jeg har ikke full kontroll på navnet 
på alle banestrekninger, men dere skjønner poenget.)

Og så har vi sånt som _Buss for tog_ eller matebusser, der togbilletten 
omfatter en tur med en egen oppsatt buss eller en ordinær rutebuss.

>> Det kan godt være at name er de beste taggen, men jeg heller mot at
>> det ikke passer helt.
>
> hva med {from, to, via} for å dekke disse?

Det høres riktig ut. "Oslo-Trondheim over Dovre", "Skien-Porsgrunn over 
Klyve".

-- 
Trond Engen


More information about the kart mailing list