[NUUG kart] Prosjekt: Vassdrag i Oslo nordmark

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Aug 19 01:24:24 CEST 2011


[Trond Michelsen]
> Er dette bekreftet fra en advokat, eller er det bare en antagelse
> basert på at Turistforeningen ikke har oversikt over konsekvensene
> av Norge Digitalt-medlemskapet og ikke deler ut data for å være på
> den sikre siden?

Min kilde er
<URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2011-June/002738.html >.
DNT ser ut til å ha mistet råderetten over egne data.  Tror du det er
hensiktsmessig å aktivisere advokat her?  Hvis DNT er interesser, så
kan vi kanskje skaffe sponsor til å finansiere advokathjelp.

> For ordens skyld: Meteorologisk institutt er medlem av Norge
> Digitalt, og vi har ikke fått noen krav om å trekke tilbake dataene
> våre.

Hva slags kartdata har dere?  Eller tenkte du på værdata?  Jeg mente
kartdata da jeg skrev data, i sammenheng import i OSM. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list