[NUUG kart] Prosjekt: Vassdrag i Oslo nordmark

Wolfgang Leister wolfgang.leister at nr.no
Sat Aug 27 13:03:15 CEST 2011


On 08/27/2011 11:12 AM, Vidar Gundersen wrote:
>
> spesielt trenger Alnavassdraget litt opprydding: Alnaelva veksler
> mellom stream og river og segmenter mangler (antagelig der den er lagt
> i rør).
Det er jeg enig i ;-)
Alnavassdraget er litt vanskelig å mappe av forskjellige grunner:
* jeg bruker "river" etter definisjonen på wiki: river når en voksen 
person ikke kan hoppe over. For Alna er det ca. der den går sammen med 
bekken som kommer fra nord ved Huken.
* Delvis er det mye myrete skog der Alna har flere løp. vanskelig å se 
på flyfoto. En del "tagger" noe nord for Grorud T-banestasjon er 
antagelig feil.
* Noen steder blir Alna igjen til en bekk lenger nede; da er den dypere.
* Ved Hølaløkka kan det være et kunstig elveløp med mindre vann. Mulig 
tunell der.
* Det er mye variasjon i vannføring.
* Tuneller er vanskelig å vite noe om uten dokumentasjon fra myndighetene.
* Sør for Alnabru burde den være river, mens den er smalere fra 
Alnabruterminalen til Alnabru.

  -wolfGang


More information about the kart mailing list