[NUUG kart] Kommunegrensepunkt Oslo

Oddleiv Skilbrei Oddleiv.Skilbrei at statkart.no
Tue Jan 25 15:53:42 CET 2011


Hei!

 

Etter avtale med Petter Reinholdsen (på telefon) oversendes en SOSI-fil med kommunegrensepunkter for Oslo. Punktene er i UTM 32.

 

Hilsen

Oddleiv Skilbrei

 

  <http://www.statkart.no/> 

Oddleiv Skilbrei
Overingeniør
Statens kartverk
Datafangst
Sentralbord 32 11 81 00
Direkte 32 11 81 40
E-post:oddleiv.skilbrei at statkart.no <mailto:oddleiv.skilbrei at statkart.no>  

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110125/39bbfec2/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 3052 bytes
Desc: image001.jpg
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110125/39bbfec2/attachment-0001.jpeg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0301kommunedele.sos
Type: application/octet-stream
Size: 17337 bytes
Desc: 0301kommunedele.sos
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110125/39bbfec2/attachment-0001.obj 


More information about the kart mailing list