[NUUG kart] OpenStreetMap på Goopen 2011

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Wed Mar 23 10:38:39 CET 2011


2011/3/23 Kai Stian Olstad <kart at olstad.com>

> On 22. mars 2011 21:41, Vidar Gundersen wrote:
> > paneldebatten viser at vi kan se langt etter initiativer fra kartverket.
>
> Men hvis jeg forsto det riktig, var det bare noen 10-talls millioner som
> utgjorde forskjellen mellom frislipp eller ei. Stemmer det burde de fått
> den ekstra bevilgningen, for samfunnsverdien av frislippet vil være mye
> høyere enn det summen.
>

Slik eg hugsar det så vart "nokon 10-talls millionar" til 60-70 millionar
når han skulle konkretisere, men det var jo for alt som Kartverket
tradisjonelt har hatt ansvar for og har solgt. Slik eg forsto det så ville
eigedomsinformasjon (som Kartverket no har fått ansvar for) koste mykje
meir, truleg på grunn av alle avgiftsinntektene som måtte erstattast.

Beste måten å komme i gang er kanskje å ta ein database om gongen, slik som
representanten for kartverket i og for seg indikerte at dei ser på å gjere.
Då kan ein dra utgiftene ut over tid og vise til suksess med tidlegare
frislepp.

Det var nokon som nemnde stadnamndatabasen trur eg...?

--
Guttorm
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110323/3f7abd60/attachment.htm 


More information about the kart mailing list