[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Mon May 2 17:53:59 CEST 2011


Laurdag 16. april 2011 skreiv Karl Ove Hufthammer:
>>Det er heller ikke tatt hensyn til mellomrom
>>("O. J. Brochs vei" vs "O.J. Brochs vei"),
>
>Det med «O.J.» vs. «O. J.» er eg usikker på. Eg har derfor fyrt av gårde
>ein  e-post til Språkrådet og spurt kva som er rett skrivemåte for forkorta
>personnamn.

Har fått svar frå Språkrådet. Det skal vera «O.J.». Det er ikkje lov med 
mellomrom mellom initialar i personnamn. Dette gjeld òg når personnamna 
er brukte i veg- og gatenamn.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list