[NUUG kart] Corine Import Vandalism (ex: problem with imported corine data)

Helge Hafting helge.hafting at hist.no
Wed May 25 13:15:10 CEST 2011


On 13. april 2011 22:43, Vidar Gundersen wrote:
> 2011/4/13 Bjørn Kvisli<bjorn.kvisli at gmail.com>:
>
>> Prosessen rundt importen viste liten respekt for andres arbeid ute i marken.
>> Jeg fant et polygon merket landuse=residential med en hel del veier jeg hadde
>> tracet plutselig dekket av Corine-skog.
>
> jeg importerte veldig mye data, mesteparten _etter_diskusjon på denne lista.
> men jeg tar kritikk på at intensjonen kunne vært luftet tydeligere i forkant.
> jeg begynte med litt testing i indre Østfold hvor det ikke var tegnet
> skog fra før og jeg hadde egentlig ikke tenkt å legge inn mer enn det
> heller.
>
> tror du AR50 dataene fra Skog og Landskap er "feilfrie" også?
> det finnes ikke noe datasett som vil bli akseptert i dette miljøet her.
>
Ser ut som vi trenger et importfilter. Dette problemet kunne vært løst 
om polygonene i importen ble sjekket mot eksisterende polygoner, og 
luket ut (eller delt opp) når de overlapper. En svær jobb, men den kan 
gjøres automatisk.

Slik kunne du forbedret kartet med grove data der intet er fra før - 
uten å klusse over steder som allerede har mer detaljerte data.

Polygonene som overlapper kan evt. importeres i små mengder om gangen,
slik at de kan sjekkes og korrigeres med en gang.

Det er nok ingen datasett som kan aksepteres akkurat "som de er". Det 
gjelder forsåvidt data samlet inn med gps også. Vi importerer ikke 
sporene "som de er", men tar hensyn til eksisterende veier/arealer. Hvis 
du importerer et stort datasett, kan det bli mye arbeid. Men hvis det er 
for mye, kan det deles på. Hvis du f.eks. kan produsere osm-filer for 
passes store områder, er det sikkert mulig å få med en del josm-brukere 
som kan redigere det inn.

> argumentasjonen for importen var at det er veldig besparende å endre
> objekter kontra å opprette nye.

Ja - hvis du gjør det, eller får til et samarbeid. Det som er upopulært, 
er hvis du importerer data og deretter overlater tilpasningen til andre. 
For da blir kartet rart i mellomtiden.

For å si det enkelt - en stor import er bra *hvis* kartet blir bedre. Og 
det blir det vel på alle stedene hvor det ikke var noe fra før. Import 
inn i "hvite" områder er neppe noe problem. Men der det fins noe fra 
før, må importen tilpasses.

Et passende program kunne dele polygonene inn i to kategorier, de som 
ikke overlapper eksisterende polygoner, og de som har overlapp. Den 
første kategorien burde går greit å importere, den andre bør legges inn 
ved hjelp av redigering. Enig i at det er tidsbesparende å legge inn 
overlappende polygoner for deretter å rette. Men denne prosessen bør 
skje på lokal(e) PC(er), ikke i osm-databasen.

Dette kan gjøres ved å lage en osm-fil med passelig mange overlappende 
polygoner. Så tar man det inn i josm e.l., laster inn eksisterende data, 
retter opp feilene, og laster opp til osm etterpå. En prosess som kan 
gjentas til importen er ferdig.


Helge Hafting


More information about the kart mailing list