[NUUG kart] Turkompisen

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Tue Jan 3 20:11:57 CET 2012


Takk Guttorm. Har prøvd å finne de eksemplene igjen og legge til lista her.
Har du en link?

Sånn som jeg ser det er det ganske klart at du da kan bruke ASTER-dataene
til ferdige kart sammen med f. eks. OSM data.

Når det gjelder kvaliteten så er den definitivt ikke på topp. Jeg driver
fortsatt og ser på det, men er ganske sikker på at det er bedre enn å ikke
ha høydekurver. Og bedre enn SRTM til 60 grader nord, eller Viewfinder som
jeg har forstått ikke kan brukes kommersielt?

Det ser også ut til at det er Aster 1 og 2 som er kommentert her. Andre har
også sagt at kvaliteten her er dårlig. Men jeg har ikke sett at noen har
sammenliknet det med ASTER3  som skal ha bedret kvaliteten.

Espen2012/1/3 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>

> 2011/12/19 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>
> >>
> >> Noen planer for høydekurver?
> >
> >
> > Det har jeg. Det er en av hovedtingene jeg jobber med nå. Har brukt
> ASTER data og prøver å få til en versjon på det over nyttår. Trur det blir
> endel bedre når det er på plass.
>
> ASTER var også med i oppsummeringa som vart gjort i ein annan e-post, og
> eg skulle til å spørre om avklaring her, heilt til eg fann noko som
> iallfall liknar. Ifølgje ASTER policies<https://lpdaac.usgs.gov/products/aster_policies>,
> så er vidaredistribusjon av ASTER data (slik ein får dei frå ASTER)
> begrensa til «individuals within their organizations or projects of
> intended use, or in response to disasters in support of the GEO Disaster
> Theme», og for «derived products»: «The general principle is one of
> reversibility: If someone can recover the original x-y-z values from the
> new product, then that new product can NOT be re-distributed.», men dersom
> x-y-z-verdiane ikkje kan uthentast så kan ein fritt vidaredistribuere, dei
> gjev følgjande døme:
>
> 1. Reprojection that involved re-sampling, including nearest neighbor in
>> cases where the reprojection involves more than a simple translation of an
>> integer number of GDEM pixels
>> 2. Creating a slope map
>> 3. 3-D perspective visualizations
>
>
> Men kva med kvaliteten? Ifølgje Viewfinder Panoramas<http://www.viewfinderpanoramas.org/reviews.html#aster>er det ikkje godt nok (iallfall ikkje samanlikna med hans eige data). Det
> er noko me ev. kan ut i felten å sjå på, ev. samanlikna med fjelltoppar
> osb. som allereie ligg inne, når Espen har noko å visa fram :)
>
> --
> Guttorm
>-- 
Mer om meg på:
http://about.me/espenisaksen
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120103/f00a771a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list