[NUUG kart] Sentralt Stedsnavnregister

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Wed Apr 3 21:27:35 CEST 2013


on. den 20. 03. 2013 klokka 16.29 (+0000) skreiv Karl Ove Hufthammer:
>  http://www.kartverket.no/Kart/Kartverksted/Lisens/
>  Dette betyr at Kartverkets navn skal fremkomme i
>  alle sammenhenger hvor produktene eller uttrekk av
>  disse brukes, det være seg applikasjoner, webløsninger,
>  trykte produkter, illustrasjoner eller annet, på
>  følgende måte: © Kartverket. Det skal også linkes
>  til våre hjemmesider der dette er mulig.
> 
> Dette betyr i praksis at SSR-dataa ikkje kan brukast i OpenStreetMap.

Lisenssida er no oppdatert, med desse avsnitta:

    Noen av produktene har opphavsrettslig vern, noen har
    databasevern, og noen har gått ut på dato. Som det står i CC BY,
    omfatter denne bare det som er vernet, og kravet til
    kildeangivelse gjelder derfor så langt produktet er vernet eller
    skal navngis av andre grunner (god forretningsskikk).
    
    For et produkt som har databasevern, som for eksempel Sentralt
    stedsnavnregister (SSR), må uttrekk av hele eller vesentlige
    deler merkes, men ikke enkeltinformasjon. Der man foretar
    systematisk uttrekk av enkeltinformasjon, må kilden angis for
    eksempel med at ”alle stedsnavn er hentet fra SSR ©Kartverket”,
    med lenke til kartverket.no.

Eg kan ikkje sjå at dette gjer det enklare for OSM å bruka dataa, utanom
for uttak av enkeltinformasjon (som jo er praktisk, og noko eg godt kan
komma til å bruka), men det (spesielt siste setning) indikerer iallfall
at Kartverket er noko meir fleksible på korleis dei skal krediterast enn
det først kunne sjå ut.

Men når eg ser litt nærare på det, er det i grunnen endå meir pussig at
Kartverket har valt CC-lisensen. Er det sikkert at SSR er verna av
vanleg opphavsrett (det har vel neppe verkshøgd)? Det einaste som
gjenstår er då databasevernet, og det fråseier dei seg eksplisitt ved å
bruka denne CC-lisensen («Dersom lisensgiver innehar databaserettigheter
eller lignende i henhold til åndsverklovens § 43 og EUs
databasedirektiv, fraskriver lisensgiver seg disse rettigheter.»). Det
siste nye avsnittet på lisenssida gjev i så fall ikkje meining. Men eg
er som sagt ikkje jurist …

Mogleg det står noko relevant om problemstillinga i denne avhandlinga,
men denne er visst ikkje tilgjengeleg på nettet:
https://www.duo.uio.no/handle/123456789/20270

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list