[NUUG kart] Sentralt Stedsnavnregister

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Apr 3 21:57:22 CEST 2013


Den 21:27 3. april 2013 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>følgende:

> Er det sikkert at SSR er verna av
> vanleg opphavsrett (det har vel neppe verkshøgd)? Det einaste som
> gjenstår er då databasevernet, og det fråseier dei seg eksplisitt ved å
> bruka denne CC-lisensen («Dersom lisensgiver innehar databaserettigheter
> eller lignende i henhold til åndsverklovens § 43 og EUs
> databasedirektiv, fraskriver lisensgiver seg disse rettigheter.»).


Sånn i utgangspunktet er SSR en del av ei forskrift, og at Statens Kartverk
hevder at de har rettigheter på det er i seg selv et tegn på underlig
forståelse av åndsverksloven på Hønefoss. Verkshøyde virker veldig
usannsynlig og da er det databasevern som gjenstår.

Men den krangelen får noen andre ta, så skal jeg fortsette med grensedata.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130403/c774174f/attachment.htm 


More information about the kart mailing list