[NUUG kart] Kartverket som kilde

Thomas Hirsch Thomas.Hirsch at kartverket.no
Fri Jul 5 08:19:30 CEST 2013


Jeg har sett litt på de vånligste objekttypene i SSR og hva som vanligvis finnes i OSM i de samme situasjonene (eller i dokumentasjonen).
De taggene i Buskerud var av meg, mens jeg tracet der og testet hvor stor samsvar er.

Jeg har testet med disse taggene nå, men det er ikke noe stor sak å endres. Stort sett har jeg laget/conflated nodes, og vannflater og bekk som var synlige i bing.
Alt som ikke nevnes her kan man for eksempel tagge med place=locality inntil vi har et bedre forslag.

Jeg har som nevnt brukt source:name=Kartverket på de elementene jeg endret. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:source%3DKartverket
Og source_ref=http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=ssrid som LOD-tagg for å endre/kunne spore endringer etter hvert.

 1: ("node", "natural=peak"),  # berg - massif?
 2: ("node", "natural=peak"),  # fjell - massif?
 3: ("node", "natural=massif"), # fjellområde
 4: ("area", "landuse=farm"),  # hei
 5: ("node", "natural=peak"),  # høyde / hill?
 6: ("node", "natural=peak"),  # kollen - massif?
 7: ("node", "natural=ridge"), # rygg
 8: ("node", "natural=peak"),  # haug - hill?

Diskusjonen på wiki så ut som natural=peak + ele= er å foretrekke overfor natural=hill (som ofte brukes på en område)

 9: ("node", "natural=slope;place=locality"), # bakke
 10: ("node", "natural=slope;place=locality"), # li
 11: ("way" , "natural=cliff"), # stup

# 12: ("area", "natural=fell"), # vidde
# 13: ("area", "natural=plain"), # slette
# 14: ("area", "natural=forest"),# mo

Er veldig usikker over disse.

 15: ("way" , "natural=valley"), # dalføre (large valley)
 16: ("way" , "natural=valley"), # dal
 17: ("node", "natural=valley"), # botn - the end of a valley
 18: ("way" , "natural=valley"), # skar - a slight canyon, cut
 19: ("way" , "natural=valley"), # juv - an actual canyon
 20: ("way" , "natural=valley"), # søkk - a less pronounced canyon

# 21: ("node" , "natural=..."), # stein, findling
 30: ("area", "natural=water;water=lake"), # innsjoe
 31: ("area", "natural=water;water=lake"), # vann
 32: ("area", "natural=water;water=lake"), # tjern
 33: ("way" , "waterway=dam"),  # pytt (tiny dam)
 35: ("node", "natural=bay"),  # vik
 36: ("way" , "waterway=river;layer=-1"), # elv
 37: ("way" , "waterway=stream;layer=-1"), # bekk

De vanligste vannflatene

 38: ("way" , "waterway=drain"), # grøft
 39: ("way" , "waterway=waterfall"), # foss
 40: ("way" , "waterway=rapids"),# stryk

Ikke sett enda, usikker

 42: ("area", "natural=water;water=pool"), # høl, a pool under a waterfall or in a river

Ganske ofte. Kan tagges som water=lake egentlig, men det er kanskje greit å ta med forskjellen.

 43: ("node", "natural=bay"),  # lon - bay in a river
 44: ("area", "place=island"),  # øy
 45: ("area", "place=islet"),  # holme
 46: ("node", "natural=cape"),  # halvøy
 39: ("node", "natural=waterfall"), # foss, according to ongoing discussion
 47: ("node", "natural=cape"),  # nes
 80: ("node", "natural=fjord"), #fjord

 61: ("node", "place=locality;natural=wetland"),  # myr + wetland=marsh - add as locality for now

Burde vært "area" for natural=wetland, men det er ofte vanskelig å bestemme grensene til et myrområde.
Jeg synes det er best å bruke en node, og vente (med import) på at selve geometriene frislippes, hvis ikke noen har lyst å trace myrområder. :)

 62: ("node", "place=locality;landuse=farm"),  # utmark - add as locality for now
 71: ("node", "place=farm"),   # setervoll
 82: ("node", "natural=strait"), # sund
 84: ("area", "place=island"),  # øy i sjø
 85: ("area", "place=islet"),  # holme i sjø
 86: ("node", "natural=cape"),  # halvoey, preferred over natural=peninsula
 83: ("node", "natural=bay"),  # vik i sjø
 87: ("node", "natural=cape"),  # nes i sjø
 89: ("node", "natural=beach"), # strand
 90: ("area", "natural=skerry"), # skjær
 92: ("area", "natural=shoal"), # grunne

 100:("node", "place=town"),   # by
 101:("node", "place=village"), # tettsted
 102:("node", "place=hamlet"),  # tettbebyggelse
 103:("node", "place=neighbourhood"),   # bygdelag

Mappingen er nok så entydelig, men valget i SSR, spesielt mellom tettsted og tettbebyggelse er ikke rett frem.
Det er visstnok kommunenmedarbeidere som har "bestemt" det, så antar jeg at det er en visst grad lokal kunnskap, men fra det optiske er det ofte OSM-taggen som kan foretrekkes.

De forskjellige place=farm - variantene er veldig vanlige.

 104:("node", "place=farm"),   # grend
 105:("node", "place=neighbourhood"),   # boligfelt
 106:("node", "place=neighbourhood"),   # borettslag
 108:("node", "place=farm"),   # bruk
 109:("node", "building=house"), # enebolig
 110:("node", "building=cabin"), # fritidsbolig, area!
 111:("node", "place=farm"),   # seter
 112:("node", "building=barn"), # bygg for jordbruk
 113:("area", "building=industrial"), # fabrikk
 114:("area", "power=plant;building=industrial"), # kraftstasjon
 115:("area", "building=industrial"), # verksted
 116:("area", "building=commercial"), # forretning
 117:("area", "building=hotel;tourism=hotel"), # hotell
 118:("area", "building=hotel;tourism=guest_house"), # pensjonat
 119:("node", "tourism=alpine_hut"), # turisthytte
 120:("area", "building=school"),# skole
 121:("area", "building=hospital"), # sykehus
 122:("area", "amenity=nursing_home"), # helseinstitusjon/aldershjem
 123:("area", "building=church;amenity=place_of_worship"), # kirke

 125:("area", "amenity=community_centre"), # forsamlingshus/kulturhus

^ Denne her brukes ofte for skoler... litt kjedelig å merge.

 126:("area", "building=civic"), # vaktstasjon
 127:("area", "building=military;landuse=military"), # militaer bygning
 128:("area", "amenity=sports_centre"), # sporthall
 129:("node", "man_made=lighthouse"),  # fyr
 130:("node", "man_made=lighthouse"),  # lykt, man_made=lighthouse may not always be correct

^ Finnes det noe tag utenfor OpenSeaMap namespacen som betegner selve installasjonen?

 132:("node", "place=district"),    # bydel
 140:("way", "highway=residential"),  # veg
 142:("way", "highway=track"),  # traktorveg
 143:("way", "highway=path"),  # sti
 146:("way", "bridge=yes"),   # bru
 150:("node", "barrier=lift_gate"), # vegbom
 154:("node", "man_made=pier"), # kai
 155:("node", "man_made=pier"), # brygge
 161:("node", "railway=station"),# stasjon
 162:("node", "railway=halt"),  # stoppeplass
 170:("node", "place=locality"), # eiendom
 190:("area", "leisure=sports_centre"),   #idrettsanlegg, may be leisure=pitch

^ Kan være alt mulig - også alpinbakker av og til.

 194:("way", "piste=downhill"), #slalombakke
 201:("way", "waterway=dam"),  # dam
 204:("way", "waterway=dam;note=artifical facility used for timber floating"), # floetningsanlegg

^ usikker

 206:("node", "historical=archaeological_site"), # gammel bosetningsplass
 207:("node", "historical=archaeological_site;site_type=sacrificial_site"), # offersted

^ usikker

 208:("node", "tourism=attraction;place=locality"), # severdighet
 209:("node", "tourism=viewpoint"), # utsiktspunkt
 211:("node", "natural=peak"),  # topp
 213:("node", "place=locality"), # terrengdetalj
 216:("relation", "place=island"), # øygruppe
 218:("node", "landuse=quarry"), # grustak/steinbrudd
 221:("area", "landuse=harbour"),# havn
 225:("node", "place=locality"), # annen kulturdetalj
 251:("node", "tourism=museum"), # museum/bibliotek/galleri ~ amenity=arts_centre
 261:("relation", "natural=water"), # gruppe av vann
 262:("relation", "natural=water;water=lake"), # gruppe av tjern
 267:("node", "amenity=restaurant"),  # serveringssted
 280:("node", "place=farm"),   # gard


Fra: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] På vegne av Espen Oldeman Lund
Sendt: 4. juli 2013 22:39
Til: Karl Ove Hufthammer
Kopi: NUUGs kartliste
Emne: Re: [NUUG kart] Kartverket som kilde
Opplys meg gjerne. :)

(Eg vert stadig overraska over kva som ikkje finst (dokumentert) i OSM.
Det er godt mogleg det finst taggar som er brukte, men folk har gjerne
ikkje skrive dei inn i wikien, og dei er ikkje «støtta».)

Det finnes en natural=slope, sjøl om den er lite brukt.

For haug så synes jeg personlig at det burde ha vært natural=hill, sjøl om "ingen" bruker det. Mener også at vi har hatt diskusjonen her før om at det bør tagges til natural=peak? Eller var det kanskje ås?

Du kan jo også legge til place=locality på de du ikke finner andre tagger for.

Espen
--
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130705/df439d94/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list