[NUUG kart] Kartverket som kilde

Thomas Hirsch Thomas.Hirsch at kartverket.no
Fri Jul 5 09:38:46 CEST 2013


Takk! Jeg skal oppdatere denne listen, og skal jeg legge den i wiki'en? Under Tag:source=Kartverket siden det gjelder SSR, eller et annet sted?

>>  4: ("area", "landuse=farm"),  # hei
> nja, ville nok brukt natural=heath

Stemmer. 

>> # 13: ("area", "natural=plain"), # slette
> ikke natural=fell?

Kanskje heller det - har ikke sett noe slette på bing.
Definisjonen er "Åpent, flatt, ikke skogbevokst område" 

>> # 14: ("area", "natural=forest"),# mo
> nei: enten natural=wood, men passer ikke natural=fell/heath/scrub bedre?

Definisjonen er " Flatt område, vanligvis skogkledd". Har ikke sett den heller.
Jeg tenderer til å importere flere stedsnavn som place=locality hvis det er tvilsomt, og heller satse på lokalkunnskap og naturdatasett etterpå for å bestemme det.

>> # 21: ("node" , "natural=..."), # stein, findling
> diger stein: natural=stone
> ur: natural=scree

Ok! 

>>  36: ("way" , "waterway=river;layer=-1"), # elv
>>  37: ("way" , "waterway=stream;layer=-1"), # bekk
> hvorfor layer=-1 ?

Var en default jeg satt for å gjøre importen enklere i noen tilfelle (veg i nærheten), skal ta den ut igjen. 

>>  38: ("way" , "waterway=drain"), # grøft
> eller waterway=ditch som grøfter for drenering av myrer

Ok! Er det mulig å tagge waterway=drain;ditch hvis det er ikke klar fra situasjonen?

>>  42: ("area", "natural=water;water=pool"), # høl, a pool under a 
>> waterfall or in a river

> hvorfor ikke bare natural=waterhole
> eller barrier=ditch with natural=water

Har ikke sett waterhole dokumentert noe sted, og det skal jo bli tegnet som vann. 

> hvorfor place=locality? fordi node?

Ja, wetland på nodes er ikke anbefalt - og sånn sett er alle steder i SSR en locality, hvis ikke noe mer spesifikt, så tenkte jeg å bruke det som default for å gjør navnet synlig. 

> Jeg har tracet mye myr i Oslomarka. Mye igjen.

Ok, da er du myrmannen. :D
Vi kan godt satse på area, men jeg ser at det er mange tilfelle hvor jeg ikke er veldig sikre hvor myren egentlig går fra bing sine bilder. Så lenge man kann oppgradere en node til et område etterpå er det jo fint å ha data på riktig plass.

> Hmmm. Utmark er vanligvis skog?

"Ikke inngjerdet beitemark"

>>  71: ("node", "place=farm"),   # setervoll
> place=locality, historic=summer_mountain_farm, landuse=meadow skulle gjerne sett en spesifikk place=*-verdi for seter/setervoll, setring var 
> særnorsk, og -svensk, så lite hjelp å få utenfor lista, antar jeg.

Hva er tanken bak denne kombinasjonen? 
Så rent umiddelbart tenker jeg place=farm er nøyaktigere enn place=locality, om den er nedlagt eller ikke.

>>  104:("node", "place=farm"),   # grend
> eller place=isolated_dwelling ?
>>  111:("node", "place=farm"),   # seter
> evt place=croft (plass, husmannsplass)

Kanskje. Burde vi forenkle eller ikke?

>>  112:("node", "building=barn"), # bygg for jordbruk
> building=farm eller farm_auxiliary tror jeg.

Stemmer, farm_auxiliary er bedre

>>  113:("area", "building=industrial"), # fabrikk
> building=factory, eller egentlig man_made=works

Ok!

>>  116:("area", "building=commercial"), # forretning
> building=shop;shop=*

Ok!

>>  119:("node", "tourism=alpine_hut"), # turisthytte
> kun betjente.

De fleste er lagt inn i OSM allerede, så er det ikke noe tagg som egentlig lages på nytt.

>>  128:("area", "amenity=sports_centre"), # sporthall
> krever building=yes for å indikere at under tak, tror jeg.

Ok! Takk!

>>  206:("node", "historical=archaeological_site"), # gammel 
>> bosetningsplass
> place=croft, historic=croft, evt site_type=croft jeg er forsiktig med archaeological_site for etter-reformatorisk, dvs 1537 (?)

Hm, ok. Det finnes en god del vernete steder som er noe spennende som gamle bosetningsplasser, feller, offersteder osv. - mye mer enn de står i SSR nå. 
Jeg husker et kart fra riksantikvaren (tror jeg) som viser alle kjente steder. Hvordan bør disse tagges? 

>>  207:("node", 
>> "historical=archaeological_site;site_type=sacrificial_site"),
>> # offersted
>
> har vi slike i Norge?!! :)

Som sagt - massevis! :D 

>>  213:("node", "place=locality"), # terrengdetalj
> bør presiseres.

Ja, men manuelt. 

>>  280:("node", "place=farm"),   # gard
> eller landuse=farmyard

Da blir det en area?


More information about the kart mailing list