[NUUG kart] Kartverket som kilde

Thomas Hirsch Thomas.Hirsch at kartverket.no
Mon Jul 8 08:12:44 CEST 2013


> Eg foreslår at me brukar prefikset «no-kartverket-ssr» for SSR-spesifikke ID-ar.

Lurt med namespace. Er det det vanlige skjema? 
Dvs.
source:name=Kartverket
no-kartverket-ssr=12345
source_ref=http://url-til-faktaarket
?

> Eitt problem er at faktaark-tenesta ikkje støttar ssrObjId, berre ssrId. 
> Og det er ein fordel om source:name kan visa til ei slik nettsida. 
> Her kan  me eventuelt bruka første aktuelle ssrId.

Faktaarket viser vel alle de offisielle skrivemåtene, or dermed alle ssrid'er for et objekt. 

> Dei tre første er sjølvsagde, men eg ser ingen grunn til at P ikkje skal vera med; det er eit namn så godt som noko.

Enig. Hva synes du om K - i hvert fall hvis ikke noe annet navn finnes er det kanskje bedre å legge inn den, og kunne oppdatere den når den evt. endres.

> Eg foreslår at me legg den med sist godkjenningsdato som name og den med nest siste godkjenningsdato som alt_name. 

Det jeg lurte på er "lokal" innhentede navn, som du nevnte før. Hvis den offisielle navn er Footjørn, men alle skilt i området skriver den som Footjønn, burde ikke den få plass på alt_navn? Støttes flere verdier i alt_navn-feltet? 

Så vidt jeg kunne se når jeg sammenlignet "de offisielle" navn fra SSR med "de lokalkjente" navn fra OSM der de finnes var de største forskjellene 
- Den definite artikkelen som var, eller ikke med i SSR eller OSM. Låtet helt tilfeldig til meg. (-tjern/et, -seter/ra, -stue/a) 
- Skrivemåter som -tjenn, tjønn, tjern, Kirke vs kirke
- Åpenbare stavefeil i OSM (SvartTjern) 

Det som er vanskelig i importen er at det er overhodet ikke synlig om eksisterende navn er lest av fra et eller annet skilt, eller bare lagt inn etter godt tro. 
Jeg foreslår egentlig det samme som Karl Ove, at vi legger in de offisielle navn som regel først.


Et unntak bør være vegnavn. Jeg fikk meddelt at SSR har ikke noe myndighet over vegnavn, og posten/matrikkelen forholder seg ikke til de navn som er godkjent i SSR. Forskjellene kan være store (Ringeriksveien vs. Holeveien). Vegnavn i SSR er ikke en fullstendig liste over alle veger heller. 

> Når eitt objekt har fleire geografiske posisisjonar knytte til seg

Har du et eksjempel til det? 

> foreslår at me brukar gjennomsnittsposisjon ... Punkta ligg oftast svært nære. I praksis vert jo posisjonen også tilpassa i OSM.

Jeg foreslår at vi ikke begynner å regne, men bruker hvilken som helst av de punktene. Hvis den er åpenbart feil, kan vi korrigere posisjonen. 

> Eg har begynt på ei tilsvarande oversikt, med litt meir informasjon - Korleis bør me fletta desse saman. 
> Eg kan eventuelt legga ut oversikta mi i CSV format på ein offentleg plass (er det GitHub som er populært no for tida?).

Github eller wiki, ja gjerne det. More information about the kart mailing list