[NUUG kart] Kartverket som kilde

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Mon Jul 8 21:28:55 CEST 2013


må. den 08. 07. 2013 klokka 06.12 (+0000) skreiv Thomas Hirsch:
> > Eg foreslår at me brukar prefikset «no-kartverket-ssr» for
> SSR-spesifikke ID-ar.
> 
> Lurt med namespace. Er det det vanlige skjema? 
> Dvs.
> source:name=Kartverket
> no-kartverket-ssr=12345
> source_ref=http://url-til-faktaarket
> ?

Heller:

source:name=http://url-til-faktaarket
no-kartverket-ssr:id=12345 [ev. …:ssrobjid?]
no-kartverket-ssr:date=2013-07-08

Då har me alt som trengst for å kunna vedlikehalda namna over tid.

source:ref er ikkje aktuelt her, då objekta ikkje har nokon ref-tag
(slik som fylkesvegnummer, busrutenummer e.l.).

> > Og det er ein fordel om source:name kan visa til ei slik nettsida. 
> > Her kan me eventuelt bruka første aktuelle ssrId.
> 
> Faktaarket viser vel alle de offisielle skrivemåtene, or dermed alle
> ssrid'er for et objekt.

Ja. Derfor det er litt pussig at det har ssrid som oppslagsnøkkel, i
staden for ssrobjid.

> > Dei tre første er sjølvsagde, men eg ser ingen grunn til at P ikkje
> skal vera med; det er eit namn så godt som noko.
> 
> Enig. Hva synes du om K - i hvert fall hvis ikke noe annet navn finnes
> er det kanskje bedre å legge inn den, og kunne oppdatere den når den
> evt. endres.

Interessant. Men eg veit ikkje heilt om eg forstår denne. Sjå for
eksempel på objekta med ssrobj 2270807 til og 2270818 (ssrid 707895 og
oppover). Er det 12 forskjellige plassar som ligg i nærleiken av
kvarandre og som alle heiter Kråkås?! Viss dette er datakvaliteten på
K-oppføringar, trur eg det er best å utelata dei.

> > Eg foreslår at me legg den med sist godkjenningsdato som name og den
> med nest siste godkjenningsdato som alt_name. 
> 
> Det jeg lurte på er "lokal" innhentede navn, som du nevnte før. Hvis
> den offisielle navn er Footjørn, men alle skilt i området skriver den
> som Footjønn, burde ikke den få plass på alt_navn? Støttes flere
> verdier i alt_navn-feltet?

Dessverre ikkje. (Måten dataa er organiserte på som ein database i OSM
gjer dessverre at systemet ikkje er godt nok eigna til alle typar data.
Alternative namn på same objekt er eit godt eksempel. Eit vilkårleg
antal variantar burde vera støtta.)

Eg meiner SSR-namnet, som *er* det einaste rette/offisielle namnet, bør
brukast som «name». Det er dette som *skal* stå på kartet. Lokale eller
eldre variantar kan inn i loc_name eller old_name, slik at dei kan
brukast ved søk (faktisk veldig nyttig). Eller i alt_name, om dette er
ledig (dvs. det ikkje er fleire alternative godkjente namn i SSR). Men
dette vert personen som flettar sitt ansvar. Vedkommande kan òg skriva
ein «note» om dette.

> Så vidt jeg kunne se når jeg sammenlignet "de offisielle" navn fra SSR
> med "de lokalkjente" navn fra OSM der de finnes var de største
> forskjellene 

Ja, det ligg gjerne mykje strid bak stadnamnvedtak. Trur både Kartverket
og Språkrådet har lagt ut artig lesestoff om dette.

> - Den definite artikkelen som var, eller ikke med i SSR eller OSM.
> Låtet helt tilfeldig til meg. (-tjern/et, -seter/ra, -stue/a)
> - Skrivemåter som -tjenn, tjønn, tjern, Kirke vs kirke

Er du (veldig) interessert i emnet, kan denne boka (i PDF-format)
vera interessant sengelektyre:
http://www.sprakradet.no/upload/Stedsnavn/Adresser%20og%20stadnam.pdf

> Det som er vanskelig i importen er at det er overhodet ikke synlig om
> eksisterende navn er lest av fra et eller annet skilt, eller bare lagt
> inn etter godt tro.

Det er ikkje vanskeleg, om ein held seg til det prinsippet av det
offisielle namnet skal stå som «name». Det som står på skilt er ofte
heilt riv ruskande galt. Sjå for eksempel:
http://www.aftenposten.no/nyheter/Her-er-allallalle-forvirret-7139709.html
> 
> Et unntak bør være vegnavn. Jeg fikk meddelt at SSR har ikke noe
> myndighet over vegnavn, og posten/matrikkelen forholder seg ikke til
> de navn som er godkjent i SSR.

Det var nyttig informasjon. Bør me då kutta ut alle SSR-objekta av typen
140 (adressenavn (veg/gate)) og 240 (vegstrekning)?

> Forskjellene kan være store (Ringeriksveien vs. Holeveien). Vegnavn i
> SSR er ikke en fullstendig liste over alle veger heller.

Nei, det er veldig klart. Namnetype 140 er ein av dei aller mest
«populære» i SSR, men skal ein tru denne, finst det berre 9 vegar i
Bergen (kommune) … :) Det er tydelegvis store forskjellar mellom
kommunar i bruken av SSR.

> > Når eitt objekt har fleire geografiske posisisjonar knytte til seg
> 
> Har du et eksjempel til det? 

Sjå for eksempel Sukidalen (med enh_ssrobj_id
lik 323857), som har tre forskjellige koordinatar:

 skr_snskrstat enh_snspraak enh_ssr_id    enh_snavn coordinates1 coordinates2
       V      SN   325093 Luovttejohleahki   28.28026   70.25896
       G      NO   766829   Luftjokdalen   28.28026   70.25897
       G      NO   766831    Sukidalen   28.41703   70.21562

Det er òg vert å merka seg at plassen har *to* offisielle norske namn.
Begge desse er vedtatt på same dato, så då forsvinn regelen om å bruka
det nyaste namnet. Kanskje sortera først etter dato og så alfabetisk?
> 
> > foreslår at me brukar gjennomsnittsposisjon ... Punkta ligg oftast
> svært nære. I praksis vert jo posisjonen også tilpassa i OSM.
> 
> Jeg foreslår at vi ikke begynner å regne, men bruker hvilken som helst
> av de punktene. Hvis den er åpenbart feil, kan vi korrigere
> posisjonen.

Tja, det går vel stort sett ut på det same. Så kanskje bruka
koordinatane til den skrivemåten som er brukt i «name»?
Det er uansett eit fåtal av objekta som har dette «problemet».

> > Eg har begynt på ei tilsvarande oversikt, med litt meir informasjon
> - Korleis bør me fletta desse saman. 
> > Eg kan eventuelt legga ut oversikta mi i CSV format på ein offentleg
> plass (er det GitHub som er populært no for tida?).
> 
> Github eller wiki, ja gjerne det.

Skal bli (forhåpentlegvis i løpet av nokon dagar). Det vert nok
CSV-format, slik at det er lett å bruka maskinelt. Der er ikkje wiki
noko god løysing.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list