[NUUG kart] Stamveg, grønnmerkede skilt vs. hvite skilt

Hans Olav Skogstad hans-olav.skogstad at online.no
Tue Jul 9 19:22:14 CEST 2013


On Tue, 09 Jul 2013 18:10:05 +0200, Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com> wrote:

> Den 09. juli 2013 17:38, skreiv Hans Olav Skogstad:
>> Hei.
>>
>> I følge Wikipedia, så er Riksveg 13 stamveg hele vegen så vidt jeg kan
>> tolke:
>> http://no.wikipedia.org/wiki/Riksvei_13
>>
>> Noen motforestillinger mot min tolkning av wikiene? Jeg mener at  
>> terrenget
>> alltid har rett.
> Hovedregelen er at terrenget har alltid rett, men det offentlige sparar
> ofte pengar på å ikkje oppdatere terrenget når dei gjer endringar. Rv 13
> gjennom Røldal og Suldal er blitt stamveg i følge vegvesenet sine
> websider. Dette er nok eit tilfelle der vegvesenet ikkje endrar skilta
> før dei må ta dei ned av andre grunnar (t.d. vegarbeid).
>
> Eg hadde komme til å tagget med highway=primary fordi vegvesenet meiner
> denne vegen er så viktig som ein stamveg, óg fordi det blir rett når det
> ein gong kjem nye skilter i området. Eg hadde ikkje giddet å endre det
> fordi begge synspunkt er rett, det er berre slikt det blir kranglig av.
>
> Knut
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

På bakgrunn av dette lar jeg den stå som highway=trunk.

-- 
MVH
Hans Olav Skogstad


More information about the kart mailing list