[NUUG kart] Kartverket som kilde

Thomas Hirsch Thomas.Hirsch at kartverket.no
Thu Jul 18 09:11:53 CEST 2013


> enh_type 8 (haug) mangler foreløpig i CSV-fila, og den gjør at mange hauger jeg kjenner til mangler. 
> Ser at natural=peak er brukt for tilsvarende i Trondheim (f.eks Månen og Nymånen).

Ja, alternativet natural=hill er også brukt, men diskusjonen i wiki går til å bruke peak. Toppen er lettest å definere.

> Datakvaliteten for skoler SSR ser ut til å være dårlig. Foreslår å fjerne disse.

> enh_type 108 (bruk) mapper til place=hamlet

Definisjonen i SSR er 
"Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller
skogbruksdrift. Bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire
bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer. Punktet ligger
normalt på våningshuset (hvis dette finnes)."

Dermed er vel i de fleste tilfelle place=farm riktig. Slike er vel av og til nedlagt, eller brukes til boligfelt (place=neighbourhood?), industri eller næring nå. Da beholdes stedsnavnet, mens størrelsen av området kan jo ikke endres... det er da svært sjelden at det oppnår noe tilsvarende hamlet (some 100 inhabitants). 

> Dette er også den definitivt hyppigste typen stedsnavn (over 10 % av totalen). 
> Kanskje vi skal ta ut denne typen i første omgang?

Jeg foreslår å mappe til place=farm, og endre det manuelt hvis det er åpenbart omgjort til annen bruk. 

> Data for fyrlykter ser ut til å være bra.

Jeg lurte på det - er alle fyrlykter man_made=lighthouse, eller er det bare for større tårn? 
Alle lykter jeg kom på var allerede importert under seamark:-namespace'n. Det kan bli ganske rett frem å importere navnene.


More information about the kart mailing list