[NUUG kart] action=delete

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Wed Jul 31 15:10:15 CEST 2013


Kan du si noe om hvordan jeg kan ivareta node-historikken?
I uttrekket av norway-latest.osm kan jeg godt se hvilke som er endret av
andre, men det hadde vært fint å kunne importere dataene fra
ladestasjoner.no uten å måtte spesialbehandle de nodene noen har endret.
Det kan kanskje bli noen etterhvert. Noen ganger er ikke posisjonen i fila
fra ladestasjoner.no helt nøyaktig, og da er det jo aktuelt å flytte noden
dersom man er lokalkjent.
-Bjørn31. juli 2013 kl. 13:42 skrev Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:

> Det høyrest jo ut som ein lite ideell måte uansett, sidan du ikkje tek
> omsyn til endringar som andre kan ha gjort sidan sist, og ikkje tek vare på
> historikken til nodane. Eg hadde blitt mektig irritert om dette skjedde med
> ein ladestasjon eg hadde bidrege til (no har eg ikkje gjort det, og det kan
> godt hende at dei for det meste er urørte, men det bør iallfall sjekkast).
>
>
> 31. juli 2013 kl. 11:44 skrev Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>:
>
>> Hei, det ser ut til at jeg trenger litt hjelp.
>> Av og til vedlikeholder jeg data om ladestasjoner for el-biler i osm. Jeg
>> får en gpx-fil fra ladestasjoner.no som inneholder punkter for
>> ladestasjoner.
>>
>> Oppdateringen i osm gjøres ved at jeg først sletter alle de eksisterende
>> ladestasjonene fra denne kilden og så laster inn de nye fra datasettet fra
>> ladestasjoner.no. Det er en stund siden jeg gjorde dette, og nå ser det
>> ikke ut til at jeg får til slettingen. Jeg henter norway-latest. osm og
>> trekker ut de aktuelle ladestasjonene fra denne, åpner uttrekket i josm og
>> føyer til tags action=delete  på alle disse punktene. Kjører så en upload
>> med josm.
>>
>> Jeg prøvekjørte dette nå på 1 punkt, men et ble ikke borte. Det ligger i
>> osm som før men med tag action=delete. Punktet er nodeid 1648779832. Gjør
>> jeg noe galt? Ifølge oppskriften jeg noterte meg sist gang, har dette
>> fungert før.
>>
>> Hilsen Bjørn
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130731/676afdee/attachment.htm 


More information about the kart mailing list