[NUUG kart] Tracktype

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Wed May 8 15:47:51 CEST 2013


> fungerer til vanlig sykling
> highway=track, bicycle=yes

bicycle=yes er implisitt, en juridisk verdi, dvs highway=track,
bicycle=yes/null.

> highway=track, tracktype=grade1-2
> highway=track, surface=paved/unpaved/gravel
> highway=path, surface=paved/gravel
> highway=cycleway/unclassified
> highway=track, motor_vehicle=yes/private/designated/destination/permissive
> cycleway=track
> highway=footway, bicycle=yes/null

nei, egentlig ikke for null-verdi: highway=footway impliserer foot=designated.
jeg er ihvertfall forsiktig med å bruke footway der man kan sykle, da
bruker jeg cycleway (i betydningen gang- og sykkelvei) i stedet.


> det noen som tagger highway=footway på vanlige stier også?)

det er fortsatt det, dessverre. men jeg synes ikke du bør ta høyde for
det, la det heller føre til at kartdataene revideres.


> foot=yes -> gir meg ikke noe informasjon om sykling

foot=designated derimot gjør det.

> highway=null, foot=yes -> gir denne kombinasjonen noen mening?

ingenting: implisitt.

> highway=path, bicycle=yes  -> usikker på hva denne kombinasjonen skal bety?

ingenting: implisitt.

> highway=path, surface=unpaved  -> gir denne kombinasjonen meg noe ekstra
> informasjon?

ingenting: implisitt. ihvertfall slik praksis er i Norge.


> Lurer også på om tracktype=grade3-5 kan si noe om hvor vanskelig det er å
> sykle der. Dvs at jeg kan bruke den informasjonen som et tillegg til
> mtb:scale til å si noe om hvor lett/vanskelig det er å sykle med
> terrengsykkel. Hva trur dere? Er det logisk å si at grade1-2 går bra for
> vanlige syklister, mens grade3-5 så bør man ha terrengsykkel og
> noe(eventuelt ingen) kunnskaper om terrengsykling?

Du kan skille grade1-2 fra grade3-5, men du kan ikke generalisere at
grade5 er mer krevende enn grade4.


More information about the kart mailing list