[NUUG kart] Tracktype

Espen Isaksen espen at espenpost.com
Wed May 8 16:25:12 CEST 2013


2013/5/8 Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>

> > fungerer til vanlig sykling
> > highway=track, bicycle=yes
>
> bicycle=yes er implisitt, en juridisk verdi, dvs highway=track,
> bicycle=yes/null.
>

Mulig det er implisitt, men tviler på at alle tenker på det når de tagger.
Jeg antar at jeg ender da opp med mange highway=track som ikke er egna for
sykling.


>
> > highway=track, tracktype=grade1-2
> > highway=track, surface=paved/unpaved/gravel
> > highway=path, surface=paved/gravel
> > highway=cycleway/unclassified
> > highway=track,
> motor_vehicle=yes/private/designated/destination/permissive
> > cycleway=track
> > highway=footway, bicycle=yes/null
>
> nei, egentlig ikke for null-verdi: highway=footway impliserer
> foot=designated.
> jeg er ihvertfall forsiktig med å bruke footway der man kan sykle, da
> bruker jeg cycleway (i betydningen gang- og sykkelvei) i stedet.
>

Hm... ja det kan være et problem ja. Problemet er at når jeg ser på det som
ligger i OSM så er det ganske mye som er lagt inn med
highway=footway,bicycle=null som er beregna for sykkel. Kanskje jeg bare må
begynne å tagge de opp :-)


>
>
> > det noen som tagger highway=footway på vanlige stier også?)
>
> det er fortsatt det, dessverre. men jeg synes ikke du bør ta høyde for
> det, la det heller føre til at kartdataene revideres.
>

Det er nok den beste ja.


>
>
> > foot=yes -> gir meg ikke noe informasjon om sykling
>
> foot=designated derimot gjør det.
>

Det er sant.


>
> > highway=null, foot=yes -> gir denne kombinasjonen noen mening?
>
> ingenting: implisitt.
>

Det er endel linjesegmenter med denne tagging ser jeg. Blant annet har du
en del av dem Vidar. Jeg antar at det er en feil og at det skulle vært
highway=path på de fleste.>
>
> > Lurer også på om tracktype=grade3-5 kan si noe om hvor vanskelig det er å
> > sykle der. Dvs at jeg kan bruke den informasjonen som et tillegg til
> > mtb:scale til å si noe om hvor lett/vanskelig det er å sykle med
> > terrengsykkel. Hva trur dere? Er det logisk å si at grade1-2 går bra for
> > vanlige syklister, mens grade3-5 så bør man ha terrengsykkel og
> > noe(eventuelt ingen) kunnskaper om terrengsykling?
>
> Du kan skille grade1-2 fra grade3-5, men du kan ikke generalisere at
> grade5 er mer krevende enn grade4.
>


Ja, det var det samme jeg tenkte.


Espen-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130508/fdd8680c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list