[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Oct 1 00:15:44 CEST 2013


2013/10/1 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
> Eg er ganske skeptisk til å importere stier, kartverket har generelt dårlig
> oppdatert stinetverk. Det er meiningen at dei skal få oppdateringar frå
> turistforeningen, men dette består hovedsaklig i lokallag og ildsjeler som i
> varierende grad ser fordelen med å sende inn oppdateringer.

Den viktigste ildsjela var (_var_) meg.


> Eg liker ikkje at data av ukjent
> eller dårlig kvalitet blir importert i osm på denne måten når dette er noko
> som ikkje er så vanskelig å legge inn utifra eigne spor.

Jeg skal gå grundig igjennom det før jeg laster opp. Det er ikke så mye.
Have some faith!


More information about the kart mailing list