[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Oct 1 00:29:50 CEST 2013


Vidar Gundersen wrote on 01.10.2013 00:15:44:

> From: Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>
> To: Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>, 
> Cc: NUUGs kartliste <kart at nuug.no>
> Date: 01.10.2013 00:16
> Subject: Re: [NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata
> Sent by: kart-bounces at nuug.no
> 
> 2013/10/1 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
> > Eg er ganske skeptisk til å importere stier, kartverket har generelt 
dårlig
> > oppdatert stinetverk. Det er meiningen at dei skal få oppdateringar 
frå
> > turistforeningen, men dette består hovedsaklig i lokallag og ildsjeler 
som i
> > varierende grad ser fordelen med å sende inn oppdateringer.
> 
> Den viktigste ildsjela var (_var_) meg.
> 
> 
> > Eg liker ikkje at data av ukjent
> > eller dårlig kvalitet blir importert i osm på denne måten når dette er 
noko
> > som ikkje er så vanskelig å legge inn utifra eigne spor.
> 
> Jeg skal gå grundig igjennom det før jeg laster opp. Det er ikke så mye.
> Have some faith!
>

Jeg stemmer for å ta inn dette. Vidar vet hva han driver med. 

Jeg tror også det vil være en god ide å ta inn en del av det merkede 
stinettet på fjellet som vi mangler.  Og så får vi korrigere etterhvert 
som folk går opp disse. Vi ser jo lett på source-taggen f.eks. hva som 
kommer rett fra kartverket, og så får vi endre den når vi korrigerer feil.

-Sverre
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131001/8bfb6ee1/attachment.htm 


More information about the kart mailing list